Закон збереження електричного заряду – це

Використаний Ш. Кулоном спосіб розподілу заряду неявно припускає, що при зіткненні двох однакових кульок їх сумарний заряд зберігається. Фактично Ш. Кулон використав гіпотезу про збереження електричного заряду. Численні експерименти по вимірюванню зарядів у різних системах підтвердили цю гіпотезу. В даний час вважається точно встановленим закон збереження електричного заряду: сумарний електричний заряд замкнутої системи зберігається.

Так, при електризації, якщо одне тіло здобуває позитивний заряд, то якесь інше обов’язково заряджається негативно. Так, при взаємодії скла і шовку скло заряджається позитивно, а шовк негативно. При з’єднанні провідників електричний заряд перерозподіляється між провідниками, але їх сумарний заряд залишається незмінним.

Властивість збереження електричного заряду пояснюється в рамках сучасних уявлень про будову речовини. Всі речовини побудовані з електрично заряджених частинок, найважливішими з яких є негативно заряджені електрони і позитивно заряджені протони. Заряди електрона і протона по модулю рівні. У звичайному, незарядженому стані, сумарний заряд протонів повністю компенсується зарядом електронів, або число електронів дорівнює числу протонів. Тому для таких тіл закон збереження електричного заряду є закон збереження електрично заряджених частинок. Більш рухливими частинками є електрони, тому в більшості випадків при електризації відбувається перехід частини електронів з одного тіла на інше. Тіло, що має надлишок електронів заряджене негативно, тіло з нестачею електронів заряджена позитивно.

Однак закон збереження електричного заряду має і більш фундаментальний сенс. Елементарні частинки при взаємодіях можуть “перетворюватися” один в одного – може відбуватися народження одних частинок і зникнення інших. У всіх цих перетвореннях сумарний електричний заряд зберігається – якщо з’являється позитивно заряджена частинка, то обов’язково з’являється негативно заряджена частинка. У чому причина такої поведінки частинок невідомо. Єдина відповідь, яку можна дати на це питання – “Так влаштований наш світ!”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Закон збереження електричного заряду – це