Як визначити заряд ядра атома?

Щоб визначити заряд ядра атома, потрібно добре розбиратися в:

    Будові і структурі самого атома і його ядра; Розуміти основні закони фізики і хімії; Мати на озброєнні періодичну таблицю Менделєєва для визначення атомного числа хімічного елемента.

Для того щоб знайти і розрахувати заряд ядра атома, потрібно:

Знання того, що мікроскопічна частка будь-якої речовини має в своїй структурі ядро ​​і електрони, які створюють біля нього оболонку у вигляді хмари. До складу ядра, в свою чергу, входять два види елементарних неподільних частинок: протони і нейрони, кожна з яких має власні властивості і характеристики.

Нейрони не мають в своєму арсеналі електронний заряд.

Це означає, що їх заряд не дорівнює і не більше або менше нуля. Протони, на відміну від своїх побратимів, несуть позитивний заряд.

Іншими словами, їх електричний заряд можна позначити як +1.

Електрони, які є невід’ємною частиною кожного атома, також несуть в собі певний вид електричного заряду. Вони є негативно зарядженими елементарними частинками, а на листі вони визначаються як -1.

Щоб обчислити заряд атома, потрібні знання про його:

    Структуру (ми тільки що згадали необхідні відомості); Кількість елементарних частинок в складі.

А для того, щоб дізнатися суму заряду атома, потрібно математичним способом додати кількість одних частинок (протонів) до інших (електрони).

Зазвичай, характеристика атома говорить про те, що він нейтральний. Іншими словами значення електронів прирівнюється до кількості протонів.

Підсумок такий – значення заряду такого атома дорівнює нулю.

Важливий нюанс: бувають ситуації, коли число позитивно і негативно заряджених елементарних частинок в ядрі може не бути рівним. Це говорить про те, що атом стає іоном з позитивним або негативним зарядом.

Це були основні поради та рекомендації для тих, хто намагається розібратися в основах природних науках. Ну і ще трохи формул.

Позначення ядра атома в науковій сфері виглядає як Ze.

Розшифрувати це досить просто: Z – це той номер, який присвоєно елементу у всім відомій таблиці Менделєєва, ще його називають порядковим або зарядним числом. І вказує цей норм на кількість протонів в ядрі атома, а “e” – це всього лише заряд протона.

У сучасній науці існують ядра з різним значенням зарядів: від 1 до 118.

Ще одне важливе поняття, яке потрібно знати юним хімікам – масове число. Це поняття вказує на загальну суму заряду нуклонів (це ті самі дрібні складові частини ядра атома хімічного елемента). І знайти це число можна, якщо скористатися формулою:

A = Z + N

Де

    А – шукане масове число; Z – кількість протонів; N – значення нейтронів в Ядрі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Як визначити заряд ядра атома?