Електронна будова амінів

Переходячи до питання про електронний і просторовому будову амінів, вчитель продовжує логіку викладу матеріалу, сформовану при розгляді вуглеводнів та кисневмісних сполук. У молекулах амінів з’являється новий елемент, важливий органоген – атом азоту. Доцільно на підставі положення в Періодичній системі згадати електронна будова атома цього елемента. Учні з місця відповідають на короткі запитання вчителя:

– Положення азоту в Періодичній системі?

– Який заряд ядра атома?

– Число енергетичних рівнів у атома азоту?

– Скільки електронів має атом цього елемента?

– Повна електронна формула азоту?

– Яке число електронів на зовнішньому рівні?

– Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня? Після отримання відповідей на всі питання вчитель повідомляє, що атом азоту в аминах знаходиться в стані sp3-гібридизації і має тетраедричних орієнтацію орбіталей (рис. 40). Три з чотирьох гібридних орбіталей беруть участь в утворенні зв’язків N-С або N-Н. На відміну від атома вуглецю в алканах на четвертій sp3-орбіталі знаходяться два спарених електрона, здатних до утворення хімічного зв’язку тільки по донорно-акцепторного механізму. Наявність неподіленої пари електронів, здатної до приєднання катіона водню подібно молекулі аміаку, обумовлює властивості амінів як органічних підстав.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Електронна будова амінів