Відносна атомна та молекулярна маси

Атоми мають дуже маленький розмір і дуже маленьку масу. Якщо виражати масу атома якого-небудь хімічного елемента в грамах, то це буде число перед яким знаходиться більше двадцяти нулів після коми. Тому вимірювати масу атомів в грамах незручно.

Однак, якщо взяти будь-яку дуже малу масу за одиницю, то всі інші малі маси можна виражати як відношення до цієї одиниці. В якості одиниці вимірювання маси атома була обрана 1/12 частина маси атома вуглецю.

1/12 частина маси атома вуглецю називають атомної одиницею маси (а. Е. М.).

Відносною атомною масою є величина, що дорівнює відношенню реальної маси атома конкретного хімічного елемента до 1/12 реальної маси атома вуглецю. Це безрозмірна величина, так як діляться дві маси.

Ar = mат. / (1/12) mугл.

Однак абсолютна атомна маса дорівнює відносній за значенням і має одиницю вимірювання а. е. м.

Тобто відносна атомна маса показує, у скільки разів маса конкретного атома більше 1/12 атома вуглецю. Якщо у атома Ar = 12, значить його маса в 12 разів більше 1/12 маси атома вуглецю, або, іншими словами, в ньому 12 атомних одиниць маси. Таке може бути тільки у самого вуглецю (C). У атома водню (H) Ar = 1. Це означає, що його маса дорівнює масі 1/12 частини від маси атома вуглецю. У кисню (O) відносна атомна маса дорівнює 16 а. е. м. Це означає, що атом кисню в 16 разів масивніше 1/12 атома вуглецю, в ньому 16 атомних одиниць маси.

Найлегший елемент – це водень. Його маса приблизно дорівнює 1 а. о. м. У найважчих атомів маса наближається до 300 а. е. м.

Зазвичай для кожного хімічного елемента його значення абсолютної маси атомів, виражених через а. е. м. округлюють.

Значення атомних одиниць маси записані в таблиці Менделєєва.

Для молекул використовується поняття відносної молекулярної маси (Mr). Відносна молекулярна маса показує, у скільки разів маса молекули більше 1/12 маси атома вуглецю. Але оскільки маса молекули дорівнює сумі мас складових її атомів, то відносну молекулярну масу можна знайти, просто склавши відносні маси цих атомом. Наприклад, в молекулу води (H2O) входять два атоми водню з Ar = 1 і один атом кисню з Ar = 16. Отже, Mr (Н2О) = 18.

Ряд речовин має немолекулярное будова, наприклад метали. У такому разі їх відносну молекулярну масу вважають рівною їх відносною атомною масою.

У хімії важливим є величина, яка називається масова частка хімічного елемента в молекулі або речовині. Вона показує, яка частина відносної молекулярної маси припадає на даний елемент. Наприклад, у воді на водень припадає 2 частки (так як два атома), а на кисень 16. Тобто, якщо змішати водень масою 1 кг і кисень масою 8 кг, то вони відреагують без залишку. Масова частка водню дорівнює 2/18 = 1/9, а масова частка кисню 16/18 = 8/9.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відносна атомна та молекулярна маси