Гібридизація орбіталей атома вуглецю

Гібридизація орбіталей – процес, при якому орбіталі, які спочатку були різних форм, а так само містили різну енергію, змішуються.

При цьому відбувається утворення такої ж кількості гібридних орбіталей, які дорівнюють по формі і енергії. У атомів вуглецю, в гібридизації бере участь s-орбіталь. При цьому, кількість p-орбіталей, які здатні брати участь в гібридизації, варіюється від однієї до трьох. Атом вуглецю може знаходитися або в стані sp3, або в стані sp2, або в стані sp-гібридизації.

Стан безпосередньо залежить від того, з якою кількістю інших атомів буде пов’язаний атом вуглецю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гібридизація орбіталей атома вуглецю