Бізнес та його організація

Бізнес являє собою комерційну, підприємницьку або інші види діяльності, які спрямовані на отримання доходу.

Поняття бізнесу
Бізнес є найважливішим інструментом ринкової економіки, і об’єднує в собі всі її інститути. Бізнес може здійснюватися як юридичним, так і фізичною особою.

У більшості країн, для того, щоб зайнятися бізнесом, фізичній особі потрібно зареєструватися в державному реєстрі індивідуальних підприємців.

Рентабельність бізнесу вимірюється не тільки загальною кількістю матеріальних доходів, але і змінами в структурі вартості бізнесу (ринкової вартості бізнесу).

Організація бізнесу
Організація бізнесу включає в себе такі елементи: стартовий капітал, реєстрація, реклама, розширення і страхування. Стартовий капітал для організації власного бізнесу можна придбати з різних джерел, зокрема, це можуть бути особисті кошти, гроші, взяті в борг у фізичних осіб або банках, або безоплатна допомога (субсидії або гранти).

Реєстрація необхідна як для фізичних, так і для юридичних осіб. Держава видає ліцензію людині, яка має бажання займатися бізнесом, на право підприємницької діяльності.

Рекламні акції та кампанії залучають перших клієнтів, завдяки яким бізнес буде функціонувати, а надалі – розширюватися.

Процес розширення передбачає введення нових товарів і послуг, які підприємець пропонує споживачеві. Таким чином, відбувається поглинання конкурентів на ринку.

Підприємці
Особи, які займаються бізнесом, називаються підприємцями. Підприємцем може стати кожна людина, так як це право закріплено в усіх конституціях світу.

Головною метою підприємця є розвиток бізнесу і збільшення доходів від нього. Для того, щоб стати підприємцем, необхідно володіти рядом психологічних якостей.

Підприємницька діяльність нерозривно пов’язана з ризиком. Уміння бачити цілі і правильно консолідувати всі наявні для цього ресурси – запорука успішного підприємництва.

Підприємець повинен мати організаторські здібності, щоб оформити продуктивну роботу колективу, від якого залежить великий відсоток в успіху справи.

Менеджери
Менеджер – це особа, яка займає управлінську посаду в структурі бізнесу. Менеджер відповідає за чітко визначений напрямок діяльності підприємства: персонал, інвестування, зв’язки з громадськістю, продажу.

Менеджмент має свою ієрархічну структуру. Менеджери середньої ланки керують одним з множин процесів, які відбуваються в компанії. Топ – менеджери – особи, які фактично управляють компанією.

На відміну від підприємців, менеджери є найманим персоналом і не несуть підприємницького ризику. Хороший менеджер повинен володіти такими якостями як комунікабельність, стессоустойчівость, вміння делегувати свої повноваження, рішучість та ініціативність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Бізнес та його організація