Аргумент перицентра

Аргумент перицентра – Кеплеровий елемент орбіти. Аргумент перицентра являє собою кут між напрямками, які виходять з притягає центру на висхідний вузол орбіти і на перицентр, а також кут між лінією вузлів і лінією апсид. Аргумент перицентра має початок відліку з притягає центру у напрямку руху супутника, звичайно береться в межах від 0 ° до 360 °. Щоб визначити висхідний і спадний вузол, вибирають базову площину, в якій знаходиться притягає центр. В якості такої площини в основному використовують площину екліптики при розгляді руху планет, комет, астероїдів навколо Сонця; площину екватора планети при розгляді руху супутників навколо планети, і т. д. Коли ж розглядають екзопланети або подвійні зірки за базову площину застосовують картинну площину, т. е. ту площину, яка проходить через зірку і яка перпендикулярна променю спостереження зірки з Землі. Орбіта екзопланети, перетинає таку площину в двох точках. Та точка, в якій планета перетинає картинну площину, при цьому наближаючись до спостерігача, називається висхідним вузлом орбіти, а та точка, в якій планета перетинає картинну площину і при цьому віддаляється від спостерігача, називається низхідним вузлом. При пов му аргумент перицентра веде відлік від притягає центру проти годинникової стрілки.

Довгота висхідного вузла – один з кеплерових елементів орбіти, які застосовуються для опису математичної форми орбіти, а також її орієнтації в просторі. Довгота висхідного вузла знаходить точку, перетин орбіти основної площини в напрямку з півдня на північ. При розгляді тіл, які обертаються навколо Сонця, основною площиною є екліптика, а нульовою точкою – перша точка Овна, або точка весняного рівнодення. Довгота висхідного вузла позначається буквою?.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Аргумент перицентра