Хімічний склад клітини – конспект

Клітина складається з неорганічних і органічних речовин. Неорганічні речовини – це вода і мінеральні солі. У водних розчинах відбувається взаємодія речовин в клітині. Мінеральні солі містяться в клітинах в малих кількостях, але і вони необхідні для нормальної життєдіяльності клітини.

Особливістю клітин живих організмів є наявність органічних речовин. Найбільш важливі з них – белкі, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти (дезоксирибонуклеїнова кислота – ДНК і рибонуклеїнова кислота – РНК). Білки, жири і вуглеводи – основний будівельний матеріал цитоплазми, ядра і органоїдів. Нуклеїнові кислоти і містяться в молекулах ДНК гени визначають хімічний склад білків, а через них і інших сполук, що утворюються в клітці. У кожній клітині синтезуються тільки властиві їй речовини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічний склад клітини – конспект