Василь Симоненко (1935 – 1963) – Літературний процес 60 – 90-х років XX ст

Тема 37. Василь Симоненко (1935 – 1963)

Василь Андрійович Симоненко належить до покоління “шістдесятників”. Він прагнув осмислити життя, звернутися до духовного досвіду особистості та історії рідного народу.

Біографічні відомості

Прожив усього 28 років.

– 8 січня 1935 р. – народився у с. Біївці на Полтавщині в селянській родині.

– Після закінчення середньої школи в Тарандинцях вступив на факультет журналістики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.

– 1957 – 1959 рр. – працює в газеті “Черкаська правда”.

– 1960 – 1963 рр. – кореспондент газети “Молодь Черкащини”.

– 1962 р. – перша збірка “Тиша і грім”.

– 13 грудня 1963 р. – помер, похований у Черкасах.

– 1964 р. – вихід другої збірки “Земне тяжіння” (посмертно).

– 1965 р. – збірка оповідань і новел “Вино з троянд” (посмертно).

– 1981 р. – “Лебеді материнства”(посмертно).

– 1984 р. – “Поезії” (посмертно).

– 2001 р. – поява першого в Україні найповнішого видання творів В. Симоненка “Ти знаєш, що ти людина…” (вірші, сонети, поеми, казки, байки).

Огляд творчості

В. Симоненко постає перед сучасним читачем виразником народної совісті, правди, надії й віри. Силою свого поетичного таланту, даром образного узагальнення поет підніс життя звичайних людей до рівня загальнолюдських ідеалів і проблем, долучив до духовних здобутків світової культури.

Реалізував себе як поет (дві поетичні збірки), прозаїк (збірка новел і’оповідань), казкар (“Цар Плаксій та Лоскотон”, “Подорож в країну Навпаки”, “Казка про Дурила”).

Домінанти творчості:

– постійна увага до звичайної людини, її тривог і проблем, до буденного життя;

– протест проти безглуздя епохи і порожнечі людського існування, сповненого гучних гасел або брехні чи замовчування влади;

– позиція: кожна особистість становить собою окремий космос, самоцінний за своєю сутністю, народ – безліч неповторних індивідуальностей;

– утвердження національної гідності окремої людини, усього народу;

– контраст між переможними звітами влади і виснажливими буднями сільських трудівників;

– підняття проблем історичної пам’яті (“Монархи”, “Де зараз ви, кати мого народу?”);

– глибокий патріотизм, синівська відданість(“Задивляюсь у твої зіниці…”, “Лебеді материнства”, де звучать мотиви казкового дивосвіту і дороги як вибору життєвого шляху);

– сатирична спрямованість казок;

– інтимна лірика – через дослідження філософії почуттів, від романтичного захоплення до гіркого розчарування; сповнена глибини й вогню щирих почуттів, певного юнацького максималізму, життєстверджувальної енергії.

Ліричний герой:

1) романтичний і закоханий юнак;

2) зріла людина з великим життєвим досвідом, здатна до філософських роздумів.

(“Світ який! Мереживо казкове…”, “Ти знаєш, що ти людина…”, “Я”, “Вона прийшла”,

“Є в коханні і будні, і свята…” та ін.)

Збірка “Тиша і грім” (1962) – виквіт студентської юності та перших років самостійного трудового життя поета; насичена щирим пафосом, сповнена естетичним смаком, чистою правдою, романтичним поривом відкривати “духовні остороги” в інтелектуальному морі свого народу, до чого поет закликав нових “Колумбіє і Магелланів”. Світ поставав не тільки в безжурних сонячних тонах (як “мереживо казкове”), а з громом бурі, у творчому натхненні, у найвищому ступені творчої самореалізації. Усе це контрастувало з поширеними ідиліями “щасливого життя” радянської імітаційної літератури.

Новаторство поета “йде не стільки шляхом винаходу нових художніх форм… скільки в сфері нових художніх ідей” (поезії “Жорна”, “Мій родовід!”, “Піч”, “Перший”, “Дід умер”, “Варвари”, цикл із дев’яти віршів “Тиша і грім”).

Збірка “Земне тяжіння” (1964) Характеризується посиленням іронічно-саркастичного струменя, використанням римованого катрену, ямба, хорею, рідше – тристопного розміру.

Домінанта – основна, панівна ідея, головний, панівний принцип, основна ознака або найважливіша складова частина чого-небудь.

“Лебеді материнства”

Поезія написана в період, коли В. Симоненко працював у газеті “Молодь Черкащини”. Провідна думка твору – найдорожчим для кожної людини є Батьківщина, котру не обирають, як і рідну матір, а люблять такою, як вона є. На початку твору постає чарівний світ казки, що манить і бентежить маленького героя. Далі – напутнє слово матері синові, якому колись доведеться вирушати в життєву дорогу і поставати перед вибором. Монологічна форма оповіді надає авторській інтонації щирості, відвертості, довірливості. Особливого темпоритму твору досягнуто завдяки різної сили інтонаціям: то плавним, спокійним, заколисуючим, то імпульсивним, вибуховим.

Автор застосовує алітерації, повторення приголосних Р, л, щоб створити враження зачудування, таємничості:

Темряву тривожили криками півні,

Танцювали лебеді в хаті на стіні,

Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,

Лоскотали марево золотим сузір’ям.

Алітерація – зумисне надмірне повторення однакових приголосних звуків з метою створення звукового образу зображуваного або посилення інтонаційної виразності мови.

Вірш сповнений народнопісенних символів, казкових образів, співзвучний із колисковими; його прикрашають епітети й порівняння: “лебеді, як мрії”, “сади зелені”, “білява хата”, “диво-наречені”, “тихі зорі”, “лебеді рожеві”, “зорі сургучеві” та ін.

Мати і Україна – нероздільні поняття, материнський образ переростає в образ-символ Вітчизни.

Рефреном і заключним акордом звучать у вірші слова “Вибрати не можна тільки Батьківщину”, підсилюючи значення головної думки твору.

Рефрен (повтор) (від франц. “приспів”) – повторення однакових слів чи виразів, віршованих рядків чи строф у творі з метою звернення на них особливої уваги читачів, підкреслення мелодійності, ритмічності.

“Ти знаєш, що ти – людина?”

З перших рядків твору звучать риторичні запитання, які стимулюють осмислення нашого життя та історичної місії людини на землі, неповторності кожної особистості. Митець ніби тривожиться за кожного з нас, акцентуючи увагу чи не на найсильніших почуттях – жадобі діяти, радіти буттю. Не можна забувати про те, що кожна мить неповторна, її ніколи не повернути, її ніхто, крім нас, не проживе:

І жити спішити треба –

Кохати спішити треба –

Гляди ж, не проспи!

Головна думка – кожній людині треба залишити свій слід на цій землі, бо дуже мало часу для цього відпущено долею. Мотиви цінності людського життя, утвердження неповторності кожної особистості сповнюють вірш глибоким гуманістичним пафосом.

***

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди

Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе –

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба –

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі – людина,

І хочеш того чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Тест № 43

1. До якого покоління українських митців належить В. Симоненко?

А “П’ятдесятники”; В “Шістдесятники”;

Б “Розстріляне відродження”; Г воєнних років.

2. Укажіть назву населеного пункту, де народився Василь Симоненко.

А с. Біївці на Полтавщині; В с. Дермань на Рівненщині;

Б с. Мотронівка на Чернігівщині; Г с. Чаплинка на Херсонщині.

3. Укажіть рік виходу першої збірки В. Симоненка “Тиша і грім”.

А 1964 р.; В 1961 р.;

Б 1962 р.; Г 1960 р.

4. Материнська тривога за долю сина, перед яким відкривається дійсність – головний мотив поезії В. Симоненка:

А “Світ який! Мереживо казкове…”; В “Піч”;

Б “Ти знаєш, що ти – людина?..”; Г “Лебеді материнства”.

5. Яка з поезій В. Симоненка не є твором для дітей?

А “Цар Плаксій і Лоскотон”; В “Казка про Дурила”;

Б “Подорож у країну Навпаки”; Г “Дума про щастя”.

6. Укажіть назву твору, який не входить до творчого доробку В. Симоненка.

А “Де зараз ви, кати мого народу?”; Г “Моя мова”;

Б “Я не бував за дальніми морями…”; Д “Кирпатий барометр”.

В “Коли ми йшли удвох з тобою…”;

7. Визначте віршовий розмір поетичних рядків В. Симоненка.

Вона прийшла непрохана й неждана,

І я її зустріти не зумів.

А Ямб; Г анапест;

Б хорей; Д дактиль.

В амфібрахій;

8. Про кого (що) йдеться у творі “Задивляюсь у твої зіниці…”?

А Кохану; Г поезію;

Б Україну; Д вишню біля хати.

В матір;

9 Якою темою об’єднані Симоненкові поезії “Піч”, “Баба Онися”, “Дід умер”?

А Страждання українського народу під час Другої світової війни;

Б

В

Г

Д

Б голодомор 1932 – 1933 рр.; доля простої людини;

В згубні наслідки техногенної революції XX ст.;

Г братовбивча війна після революції 1917 р.

10. Який прийом покладений в основу образності поезії В. Симоненка “Є в коханні і будні, і свята…”?

А Метафора; Г гіпербола;

Б оксиморон; Д літота.

В антитеза;

11. Розмістіть етапи життя і творчості В. Симоненка в правильному хронологічному порядку.

А Вихід збірки поезій “Тиша і грім”.

Б

В

Г

Б Симоненко – студент факультету журналістики Київського університету, секретар університетської багатотиражки.

В Вихід збірки “Земне тяжіння”.

Г Вихід збірки оповідань і новел “Вино з троянд”.

12. Установіть відповідність між фрагментом поезії В. Симоненка і художньо-виражальним засобом, використаним у ньому (підкреслене).

Із тобою було б нам гірко, А звертання

Обіймав би нас часто сум… Б епітет

Україно! Ти для мене диво! В анафора

І нехай пливе за роком рік, Г епіфора

Буду, мамо горда і вродлива, Д персоніфікація

З тебе дивуватися повік…

Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чині?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Василь Симоненко (1935 – 1963) – Літературний процес 60 – 90-х років XX ст