Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

1. Розкажіть про історичні умови 40-60-х років XIX століття, які спричинили розвиток критичного реалізму в українській літературі.

2. Як боротьба за соціальне і національне визволення українського народу відбилась у творчості письменників 50-60-х років XIX століття?

3. Яке значення мало Кирило-Мефодіївське товариство в боротьбі за соціальне і національне визволення українського народу?

4. Хто з українських письменників 40-60-х років XIX століття у своїй творчості звернувся до відтворення історичного минулого українського народу?

5. Хто з українських письменників XIX століття вважається основоположником критичного реалізму в українській літературі?

6. Розкажіть про значення творчості Т. Г. Шевченка.

7. На які періоди можна розподілити творчість Т. Г. Шевченка?

8. У чому полягають особливості ранньої творчості Шевченка?

9. Які проблеми порушує Т. Г. Шевченко у своїх творах?

10. Визначте жанр твору Т. Г. Шевченка “Катерина” та його сюжетно-композиційні особливості.

11. Розкажіть про національно-визвольну тему в творчості Т. Г. Шевченка.

12. У чому полягають композиційні особливості поеми Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”?

13. Яке значення поеми “Гайдамаки”?

14. Розкажіть про драматичні твори Т. Г. Шевченка.

15. Чому творчість Т. Г. Шевченка 1843-1847 pp. носить назву періоду “Трьох літ ” ?

16. Розкажіть про політичну сатиру у творчості поета.

17. Розкажіть про антикріпосницьку спрямованість повістей Т. Г. Шевченка, написаних російською мовою.

18. Розкажіть про живописну спадщину Т. Г. Шевченка.

19. Яка роль Т. Г. Шевченка в розвитку української літературної мови?

20. Розкажіть про тематику реалістичної прози Марка Вовчка.

21. Розкажіть про продовження традицій Т. Г. Шевченка у творчості Юрія Федьковича.

22. У чому полягає значення творчості П. Куліша для української літератури?

23. Визначте жанрові особливості твору Пантелеймона Куліша “Чорна рада”.

24. Яке значення історичної прози Пантелеймона Куліша для зростання національної свідомості українців?

25. Кого з письменників 40-60-х років XIX століття, називають майстром короткого реалістичного оповідання?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття