Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

1. Розкажіть про створення Спілки радянських письменників і її вплив на розвиток літератури.

2. Розкажіть про розвиток української культури в умовах ізоляції від світових художніх процесів і тенденцій.

3. Як наслідки репресій позначились на розвитку культури в Україні?

4. Ставлення української інтелігенції до подій Другої світової війни.

5. Розкажіть про розвиток української літератури років Великої Вітчизняної війни на окупованій території.

6. Розкажіть про розвиток української літератури цього періоду в еміграції.

7. Розкажіть про участь українських письменників у Другій світовій війні.

8. Які літературні жанри були найбільш поширеними в літературі воєнних років?

9. Розкажіть про провідні теми в публіцистиці цього періоду.

10. Розкажіть про ідеологічний тиск на радянських письменників в ці роки з боку уряду.

11. У чому полягають особливості розвитку прозових жанрів у літературі воєнного періоду?

12. Розкажіть про тематику української поезії років Великої Вітчизняної війни.

13. Охарактеризуйте тематику української радянської літератури повоєнного періоду.

14. Визначте риси української радянської літератури повоєнного періоду.

15. Розкажіть про реакційні утиски радянської літератури й мистецтва в останні роки тоталітарної доби.

16. Що ви знаєте про згуртування культурних сил еміграції?

17. Як заснування МУРу вплинуло на розвиток української літератури в еміграції.

18. Які проблеми ставили перед собою українські літератори 40-50-х рр. в еміграції?

19. Як естетика соціалістичного реалізму вплинула на літературний процес повоєнного періоду в Україні?

20. Які зміни відбулися в літературному процесі України наприкінці 50-х років і чим вони спричинені?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття