Кредитна лінія: визначення

Поняття кредитної лінії

Кредитною лінією називають угоду між банками і позичальниками, про обов’язки банку здійснювати кредитування позичальника протягом певного періоду і ліміту. Такої домовленості повинна бути юридично оформлена.

За допомогою кредитної лінії позичальник може не тільки погасити повну або часткову вартість кредитних коштів, а також провести кредитування повторно в межах періоду дії кредитної лінії.

Величина кредитної лінії безпосередньо залежить від балансових даних позичальника, про оборотних коштах і джерелах їх формування.

Розглянемо формулу, за допомогою якої можна визначити величину кредитної лінії:

В = (ПЗ + НП + ДП + ДЗ + ОТ) – (КЗ + СК),

Де В – величина кредитної лінії;

ПЗ – виробничі запаси;

НП – незавершене виробництво;

ДП – готова продукція;

ДЗ – дебіторська заборгованість;

ВІД – відвантажені товари;

КЗ – кредиторська заборгованість;

СК – власний капітал.

Кредитна лінія може відкриватися лише для тих компаній, які мають стійке фінансове становище. В Україні термін кредитної лінії становить не більше одного року, а в зарубіжних країнах – може складати від 3 до 5 років. При здійсненні кредитування банківські установи стягують з позичальників комісійні за надання позичкових коштів.

Механізм відкриття кредитної лінії

Відкриття кредитної лінії передбачає укладення угод (договорів), на підставі яких позичальники набувають право на отримання і використання ресурсів протягом певного періоду часу.

При відкритті кредитної лінії необхідно дотримуватися таких умов:

Сукупна величина позичкових коштів, наданих позичальнику, не повинна перевищувати ліміт, який позначений в договорі (ліміт видачі);

В той період часу, коли дія кредитного договору ще не закінчено, величина одноразових заборгованостей не повинна перевищувати ліміту, встановленого в угоді (ліміт заборгованості).

Умови і порядок відкриття кредитної лінії для позичальника можуть визначатися як в спеціальних генеральних угодах, так і в кредитних договорах.

Одним з важливих елементів відкриття кредитної лінії є ліміт кредитування, а точніше порядок його визначення. Так як величина кредитної лінії безпосередньо пов’язана з потребами позичальника в кредитуванні і його можливостями погасити позику в повних обсягах.

При цьому повинні розраховуватися такі показники:

    Межа (ліміт) потреб позичальника в кредитуванні; Межа (ліміт) кредитного ризику клієнта.

Необхідно відзначити, що розрахунок кредитного ризику проводиться виходячи з кредитоспроможності позичальника, яка визначається на основі фінансових коефіцієнтів. При цьому також слід врахувати оцінку і аналіз потоків грошових коштів клієнтів.

Види кредитних ліній

Відновлювальні – це тип кредитних ліній, при яких позичальник має право брати позику кілька разів в межах терміну та розміру кредиту, передбачених договором. В цьому випадку позичальник оплачує банку комісійні лише за ту суму, яка була в його розпорядженні з моменту її отримання та до моменту погашення. У свою чергу поновлювані кредитні лінії також підрозділяються на:

Онкольні, тобто кредитну лінію, при якій часткове повернення позики дасть можливість на відновлення величини наступної позики на дану суму;

Контокорентну – це система автоматичного отримання позик на рахунок клієнта і, відповідно їх погашення.

Невідновлювані – це кредитні лінії, в межах яких банк зобов’язаний здійснити кредитування тільки один раз, але в будь-який період часу, який встановлений в кредитному договорі.

Рамкові – такий вид кредитних ліній може відкриватися клієнтам банку для того, щоб оплатити поставки з певною періодичністю, в межах встановленого часу і суми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Кредитна лінія: визначення