Банківський мультиплікатор: визначення

Поняття мультиплікатора і мультиплікації

Банківський мультиплікатор (від лат. Multiplicator – умножающий) – це процес збільшення грошей на депозитних рахунках комерційних банків при їх русі від однієї банківської установи до іншого.

Банківська мультиплікація – процес багаторазового збільшення (зменшення) грошей в якості безстрокових депозитів в комерційних банках в результаті збільшення (зменшення) банківських резервів при здійсненні операцій в рамках банківської системи.

Мультиплікативний може бути як розширення, так і звуження грошової маси. В економічній літературі більше уваги приділяється процесам збільшення грошей, оскільки від цього багато в чому залежать стійкість грошової системи та рівень інфляції.

Грошовий мультиплікатор

Зростанню грошової маси сприяє грошовий мультиплікатор, що виникає з розвитком кредитної системи.

Грошовий мультиплікатор – це числовий коефіцієнт, що показує, у скільки разів зросте або скоротиться грошову пропозицію в результаті збільшення або скорочення вкладів в кредитно-грошову систему на одну грошову одиницю.

Суть грошового мультиплікатора в тому, що грошова маса в обігу збільшується в результаті розширення кредитних операцій банків за рахунок отримання коштів з резерву ЦБ, утвореного із обов’язкових відрахувань банків.

Коефіцієнт мультиплікації розраховується за певний період часу, зазвичай за рік, і характеризує, наскільки збільшиться грошова маса в обігу за цей період. Керуючи грошовим мультиплікатором, ЦБ здійснює грошово-кредитне регулювання в країні і розширює або позичає емісійні можливості комерційних банків.

Механізм банківського мультиплікатора

Механізм банківського мультиплікатора може бути задіяний у разі надання банківських кредитів, а також, коли центральний банк купує у комерційних банків цінних паперів або валюти. В результаті цього зменшуються ресурси банків, вкладені в активні операції, і збільшуються вільні резерви цих банків, використовувані для кредитних операцій. Таким чином, включається механізм банківської мультиплікації.

Аналогічно, якщо Нацбанк зменшує норму відрахувань обов’язкових резервів. У цьому випадку також збільшується вільний резерв комерційних банків, що призводить до збільшення кредитування і включенню банківського мультиплікатора.

Отже, управління механізмом банківського мультиплікатора – це завдання Нацбанку. Комерційні банки проводять емісію. Емісійні можливості комерційних банків регулює Нацбанк шляхом розширення або стиснення цих можливостей. Саме так Нацбанк виконує свою функцію грошово-кредитного регулювання.

Депозитно-кредитний мультиплікатор

Виходячи з того, що банківська мультиплікація являє собою комбінацію процесів депозитного та кредитного розширення, в економічній літературі її називають депозитно-кредитної.

Кредитний мультиплікатор являє собою відношення зміни банківських депозитних зобов’язань, викликаного розширенням кредитів, до первісного приросту резервних активів

Депозитний мультиплікатор відображає об’єкт мультиплікації, тобто гроші на депозитних рахунках комерційних банків, які збільшуються в процесі мультиплікації.

Ці процеси не можуть існувати ізольовано, їх пов’язує спільна природа грошей: коштів Нацбанк на резервному рахунку і коштів КБ на депозитних рахунках клієнта. Гроші на резервному рахунку представляють собою зобов’язання Центрального банку і одночасно активи комерційного банку.

Крім того, серед усіх активних операцій банку тільки кредитні вкладення створюють нові депозити, виконуючи таким чином емісійну функцію банківської системи країни. Чим більше частка кредитів в активах, тим більше обсяг емісійної діяльності.

Як працює банківський мультиплікатор

Механізм банківської мультиплікації може працювати тільки в рамках дворівневої банківської системи: центральний банк (перший рівень) управляє цим механізмом, комерційні банки (другий рівень) змушують його діяти автоматично, незалежно від бажання керівників окремих банків.

Один банк не може мультиплікувати гроші, для цього потрібна система комерційних банків. У разі зменшення норми обов’язкових мінімальних резервів центрального банку у комерційних банків збільшиться вільний резерв, що призведе до зростання обсягу кредитування і включенню механізму банківської мультиплікації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Банківський мультиплікатор: визначення