Екологічна криза біосфери

Сучасна людська цивілізація, на думку експертів-екологів, живе на шкоду майбутнім поколінням, в буквальному сенсі за їх рахунок, так як їм доведеться існувати в гірших умовах, що, звичайно ж, обов’язково відбитися на генофонді в цілому, не кажучи вже про рівень соціального забезпечення та благополуччя.

З початку 20 століття природні ресурси нашої планети витрачаються стрімко зростаючими темпами і на сьогоднішній день біосфера Землі змінена так сильно, що глобальні проблеми екології стали однією з важливих тем для обговорень на міжнародному рівні. У сформованій ситуації навіть застосування найсучасніших технологій, націлених на використання природних ресурсів найбільш раціонально, не можуть врятувати ситуацію, і допомогти зберегти біологічну різноманітність. Для цих цілей необхідно створення величезних заповідників, причому, охоронятися вони повинні не менш ретельно, ніж золотий запас держав, адже насправді заповідники куди дорожче будь-яких матеріальних цінностей, яким надає таке велике значення сучасне людство.

Першопричиною таких серйозних змін біосфери стала науково-технічна революція укупі з демографічним вибухом. І говорити більш точно, криза екології насправді є кризою людського соціуму. Саме антропогенний фактор призвів до того, що біосфера Землі в даний час знаходиться на межі стійкості. Якщо так звана “цивілізація споживання” продовжить своє зростання тими ж темпами, то буквально через кілька поколінь це може поставити планету і все людство на грань незворотною катастрофи.

Звичайно ж, у багатьох країнах ведуться роботи зі збереження навколишнього середовища, але все це відбувається локально, до того ж, екологи-практики прагнуть лише знизити негативні наслідки надмірного споживання ресурсів. Але ніякі очисні споруди не зможуть запобігти виснаження нашої планети, яку незабаром можна вже буде назвати “блакитний”.

Рух так званих “зелених” своїм головним завданням ставить заборона або хоча б серйозне скорочення найбільш негативних для біосфери галузей промисловості, таких як нафтовидобувна, хімічна, атомна та мікробіологічна. Мікробіологічна, з точки зору “зелених”, вважається особливо небезпечною, оскільки на відміну від тієї ж нафтової, не просто знищує запаси ресурсів і забруднює навколишнє середовище, але змінює основу основ будь-якого життя – мікрофлору, що може з часом привести до серйозної зміни генофонду людства і появи негативних мутацій. Також “зелені” проявляють пильну увагу до проблеми озонових дір, по якій досі немає згоди між вченими-екологами, так само як не та єдиної думки щодо кордону допустимої видобутку ресурсів і зростання населення. І, на думку багатьох радикально налаштованих представників екологічних рухів, єдине, що може врятувати Землю і людство, це відмова від техногенного шляху і пошуки альтернативних варіантів розвитку цивілізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Екологічна криза біосфери