П’ять основних властивостей біосфери

Біосфера являє собою досить складну систему, яка характеризується рядом властивостей, що визначають її специфіку. До їх числа відносяться:

1. Централізованість. Центральною ланкою біосфери є живі організми, що всебічно розкрито В. І. Вернадським. На жаль, нині це властивість біосфери недооцінюється, оскільки багато дослідники ставлять в центр біосфери тільки один вид – людини. Антропоцентризм при вивченні біосфери неприпустимий.

2. Відкритість. Існування біосфери забезпечується тільки за рахунок надходження енергії, насамперед сонячної радіації.

3. саморегулівні і організованість. Здатність біосфери гасити виникають обурення за допомогою ряду механізмів, здатність повертатися в початковий стан називається гомеостазом.

4. Різноманітність. Це різні середовища життя, що входять до складу біосфери (водна, грунтова, наземно-повітряна і т. д.), різноманітність природних зон, наявність різних геохімічних областей і найголовніше – велике число елементарних екосистем з властивим їм видовою різноманітністю. Припускають, що в даний час на Землі мешкає до 10 млн видів тварин і більше 1 млн видів рослин і грибів. Різноманітність в цілому розглядають як основну умову стійкості будь-якої екосистеми і біосфери в цілому.

5. Наявність механізмів, що забезпечують кругообіг речовин і пов’язану з ним невичерпність окремих хімічних елементів та їх сполук.

Еволюція біосфери йшла по шляху ускладнення структури біологічних співтовариств, множачи число видів і вдосконалюючи їх пристосовність.

Еволюційний процес супроводжувався збільшенням ефективності перетворення енергії і речовини біологічними системами: організмами, популяціями, співтовариствами.

Вершиною еволюції живого на Землі з’явилася людина, що як біологічний вид на основі численних еволюційних змін придбав не тільки свідомість (досконалу форму відображення навколишнього світу), але і здатність виготовляти та використовувати у своєму житті знаряддя праці.

Допомогою знарядь праці людство стало створювати штучне середовище свого проживання (поселення, житла, одяг, продукти харчування, машини і багато іншого). З цього часу еволюція біосфери вступила в нову фазу, в якій людський фактор став потужною рушійною силою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

П’ять основних властивостей біосфери