Аналітичне вирівнювання ряду динаміки

При визначенні будь-яких закономірностей у тимчасових рядах і можливості прогнозування окремих тенденцій, застосовується методика аналітичного вирівнювання.

З цією метою проводиться наближення до певної алгебраїчної залежності, найбільш точно описує ряд.

Методика укрупнення інтервалів є перетворення, коли тимчасові проміжки робляться більш тривалими, що дозволяє більш точно оцінити загальний вектор тенденції і зрозуміти, який напрям матиме залежність.

Методика ковзної середньої заснована на особливості часових рядів погашати випадкові відхилення від середнього рівня. Кожній ланці з використанням простого середньоарифметичного значення потрібно розраховувати рівень, в якому рандомні коливання зведені до мінімуму.

Методика аналітичного вирівнювання – під конкретний ряд підбирається залежність, яка більш повно відображає алгебраїчну залежність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Аналітичне вирівнювання ряду динаміки