Види рядів динаміки

Залежно від характеризує критерію, існує кілька різновидів динамічних рядів.

За часовою характеристикою розрізняють моментальні та інтервальні:

    Для інтервальних рядів характерна результативність. Іншими словами такий ряд може складатися з сумарною характеристики, яка сталася на даний момент часу t (наприклад, скільки продукції вироблено на момент часу, скільки людино-днів зареєстровано за певний період). Для моментальних рядів характерно миттєве значення досліджуваної характеристики. До таких належить, наприклад, обсяг запасу на необхідний час, витрати часу на часовий інтервал і ін. При характеристиці за показником t виділяють неповні і повні ряди. Неповними вважаються такі, в яких не дотримується однаковий проміжок між сусідніми значеннями часу. Для повних, такий інтервал дотриманий.

Крім цього, існує класифікація за кількістю показників. Існують ізольовані – в часі аналізується всього один показник і багатовимірні, коли в часі аналіз ведеться для цілого ряду параметрів, які пов’язані між собою одним процесом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види рядів динаміки