Регіональні програми розвитку

Регіональна програма – форма господарської діяльності з управління та регулювання стратегій економічного, соціального і техніко-технологічного розвитку.
Класифікація регіональних програм:
1. За значущістю проблеми:
– Міждержавні;
– Державні;
– Регіональні (з районного бюджету).
2. За масштабом проблеми:
– Вузькоспеціалізовані;
– Комплексні (сукупність всіх вузькоспеціалізованих).
3. За територіальної приналежності:
– Республіканські;
– Крайові;
– Обласні;
– Міські.
4. За джерела фінансування:
– Централізоване фінансування (з державного бюджету);
– Фінансування за рахунок районного і місцевих бюджетів;
– Інші джерела фінансування;
– Зі змішаним фінансуванням.
5. По функцій:
– Виробничо-технічні;
– Економічні;
– Соціальні;
– Науково-технічні (інноваційні).
6. За тривалістю дії:
– Довгострокові (більше 5 років);
– Середньострокові (від року до 5 років);
– Короткострокові (до року).
Основні завдання регіональних програм:
1. Вирівнювання рівня соціального і економічного розвитку регіону.
2. Раціональне використання природних ресурсів.
3. Формування раціональної територіальної і галузевої структури економіки.
4. Усунення наслідків стихійних лих, техногенних катастроф.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Регіональні програми розвитку