Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні ознаки балади. Король Лір і його дочки. Аналітичне дослідження тексту – Балада Король Лір і його дочки – Билини і балади

Мета: ознайомити учнів із баладою як жанром фольклору й літератури; звернути увагу на характерні ознаки балади; розпочати аналітичне дослідження староанглійської балади “Король Лір та його дочки”; закцентувати увагу учнівської аудиторії на поведінці персонажів на початку трагедії та її роль у смисловому полі тексту; формувати навички аналізу балад; розвивати образне та критичне мислення; сприяти вихованню уважного читача

Обладнання: схема-опора “Балада як жанр фольклору та літератури”, опорно-смислова схема “Сутність відповідей дочок короля Ліра “.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Що таке билина? Назвіть найвідоміших билинних героїв.

Яка форма властива билинам? На які художні засоби багата билина?

Про які цикли билин ви дізналися?

Чим билина відрізняється від казки?

Кого прославляє билина?

У чому секрет популярності образу Іллі Муромця?

Як билина про Іллю Муромця висвітлює трагічні та героїчні сторінки історії Київської Русі?

III. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми вирушаємо до неповторного та загадкового світу народних балад, дізнаємося багато цікавого про баладу як жанр фольклору та літератури, ознайомимося з жанровою специфікою балад. Також ми розпочнемо розмову про нещасного короля Ліра, який власноруч знищив особисте щастя. Чому так сталося в житті головного героя, у чому трагічність та невмирущість образу короля Ліра й чому ця балада така популярна, що передається від покоління до покоління, нам належить з’ясувати впродовж двох уроків, присвячених вивченню народної балади.

IV. Вивчення теоретичного матеріалу

Форми роботи: пояснення вчителя, робота з підручником, звіти динамічних груп за випереджальним завданням.

Учитель. Європейська балада, зародившись як літературний жанр ще під кінець першого тисячоліття нашої ери, пройшла складний шлях розвитку. Так, середньовічні провансальські, італійські та старофранцузькі балади тісно пов’‎язані з весняними хороводними піснями любовного змісту. Провансальське слово Balada означає “танцювальна пісня” (від balar – “танцювати”), італійське ballata – лірична танцювальна пісня (від ballare – “танцювати”), французьке ballade або ballette (буквально – “танцювальна пісня”) – всі ці значення походять з піздньолатинського ballare – “танцювати” (що розвинулося з грецького – “танець”).

Балада – невеликий за обсягом ліро-епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. (Ліро-епічний – тобто такий, що поєднує в собі розповідь та опис почуттів, розкриває внутрішній світ людини (ліричне) у поєднанні з глобальними проблемами (епічним). У баладі, як правило, розповідається про щось незвичайне, виняткове, героїчне; реальне часто поєднується з фантастичним.

За тематикою літературні балади бувають Фантастичними, історико-героїчними, соціально-побутовими. В основі сюжету балад надзвичайний випадок, протистояння між людьми або між людиноюта природою, людиною та фантастичними істотами, наявність містики. Зло нерідко перемагає.

Жанрові особливості балад:

· оповідний характер;

· напружений сюжет;

· наявність героя;

· елементи фантастики;

· драматична, гостра, несподівана розв’язка.

Народна балада надихнула митців різних часів

Та народів на створення власних творів – Літературних балад. Серед них такі славні імена, як Франсуа Війон (Франція), Роберт Бернс (Англія), Фрідріх Шиллер, Йоганн Вольфганг Гете (Німеччина), Адам Міцкевич (Польща), Василь Жуковський, Олександр Пушкін (Росія), Петро Гулак-Артемовський, Тарас Шевченко (Україна). Серед названих поетів є ті, яких ви добре знаєте й любите, тому що їхню творчість вивчали в попередніх класах. Назвіть їх.

Створення опорно-смислової схеми “Балада як жанр фольклору та літератури”

Методична порада. Дана схема може створюватися впродовж вивчення теоретичного матеріалу. Роботу можна проводити з усім класом або об’єднати учнів у динамічні групи та запропонувати кожній групі скласти власну схему, записуючи туди основне. Кожна група демонструє й захищає власну схему. Результат – корекція схем та створення уніфікованого варіанту.

Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні ознаки балади. Король Лір і його дочки. Аналітичне дослідження тексту   Балада Король Лір і його дочки   Билини і балади

V. Аналітичне дослідження тексту балади “Король Лір” (з початку тексту до випробування дочок королем Ліром, переклад Івана Франка)

1. Бесіда на з’‎ясування первинного рівня сприйняття тексту

– Чи всі прочитали баладу?

– Які почуття вона викликала у вас? Чому?

– Що в творі виявилося для вас незрозумілим чи неприйнятним? Поясніть.

– Хто з героїв викликав співчуття, захоплення, а хто, навпаки, – огиду та осуд?

2. Бесіда на основі герменвтичних запитань

– Де й коли відбуваються події? Яким чином читач дізнається, що події в баладі відбуваються в давні часи? (Колись.) У якому ще жанрі фольклору використовуються узагальнені характеристики художнього часу?

– Поміркуйте, чому час в баладі чітко не окреслюється? (Мова йде про вічні моральні проблеми.)

– Назвіть головних героїв балади? (Король Лір та три його дочки.)

– Доведіть текстом балади, що король Лір був мудрим правителем та піклувався про свою державу.

(“І панував собі на честь і славу,

Мав повагу він, і в сусідів мир,

І забезпечену державу.”)

– Що в баладі сказано про дочок Короля? (Дочки короля гарні, як троянди.)

– Яке питання поставив король своїм дочкам? Як характеризує героя влаштований ним іспит? (Короля цікавило питання, хто з дочок найбільше любить свого батька. Поступово починають розкриватися риси короля як людини, він демонструє авторитарність, егоїзм та недовіру щодо власних дітей.)

– Як відповіла кожна з дочок? Спробуємо проаналізувати їхні відповіді.

Створення схеми “Сутність відповідей дочок короля Ліра”

Методична порада. Схема коригується та доповнюється впродовж аналітичного дослідження тексту балади.

Початковий варіант

Регана

Готова я за вас і кров пролити

Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні ознаки балади. Король Лір і його дочки. Аналітичне дослідження тексту   Балада Король Лір і його дочки   Билини і балади

Здатність піти за батька на смерть

ЛЮБОВ

Гонорелля

Волю хоч би найтяжче бідувати

Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні ознаки балади. Король Лір і його дочки. Аналітичне дослідження тексту   Балада Король Лір і його дочки   Билини і балади

Готовність прийняти страждання заради батька

Корделія

“Я рада… Свій довг дитячий все сповняти

Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні ознаки балади. Король Лір і його дочки. Аналітичне дослідження тексту   Балада Король Лір і його дочки   Билини і балади

Бути просто слухняною дочкою та пам’‎ятати про свій обов’‎язок дочки

– Чому король Лір розлютився на молодшу Корделію? (Вона трималася гідно та не плазувала перед всесильним батьком.)

VI. Підсумкова бесіда в просторі означеної теми

– Спираючись на знання, здобуті впродовж уроку, доведіть, що “Король Лір та його дочки” є фольклорною баладою?

– Яким постає перед нами король Лір на початку твору?

– Чим Корделія відрізняється від своїх сестер?

– Чи можемо ми вже на початку твору визначити, хто із сестер любив батька по-справжньому?

– Як ви вважаєте, чому давніх авторів зацікавила сімейна тема?

– Чим літературна балада відрізняється від народної?

– Які різновиди балад ви можете назвати? Чому науковці їх об’‎єднали в такі групи?

– Назвіть імена митців, яких надихнула народна балада на створення власних творів.

VII. Аргументація й оголошення оцінок

VIII. Домашнє завдання

Всім: 1. Вивчити визначення балади.

2. Перечитати текст балади “Король Лір та його дочки”.

Для груп: Скласти цитатний план до характеристики образів головних героїв твору.

I група: цитати до характеристики короля Ліра;

II група: цитати до характеристики дочки короля Регани;

III група: цитати до характеристики Гонореллі;

IV група: цитати до характеристики Корделії.

За бажанням: Намалювати ілюстрації до балади, на яких розкривалася б трагедія життя короля Ліра.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні ознаки балади. Король Лір і його дочки. Аналітичне дослідження тексту – Балада Король Лір і його дочки – Билини і балади