Номінальна калькуляція капіталовкладень

Номінальна калькуляція капіталовкладень – це розрахунок інвестицій грошових коштів в те чи інше підприємство, який здійснюється за номінальними цінами, тобто з фінансових курсів, актуальним на момент проведення розрахунку. Якщо розрахунок проводиться з використанням курсів валют, які схильні до регулярним коливанням, то результати будуть отримані для курсу в певний проміжок часу. Зазвичай при веденні розрахунків подібного роду обов’язково відбувається вказівку, за яким курсом проводився розрахунок, і в який час ця операція мала місце бути. Курс дозволяє визначити відхилення від реальних ринкових обставин, а час проведення розрахунку – можливу вірогідність і масштаби відхилення в майбутньому.

Особливості номінальної калькуляції капіталовкладень і її значення

Основна особливість номінальної калькуляції капіталовкладень полягає в тому, що відбувається обов’язкове врахування інфляційного відсотка (вказується його середнє значення). Якщо розрахунок ведеться по мінливих з часом курсам певних об’єктів, то середній рівень інфляції буде згладжувати можливі відхилення. Друга особливість – номінальна калькуляція актуальна зазвичай тільки протягом одного року, тому що саме на цей період можна визначити середнє значення інфляції, через рік інфляційний відсоток (найімовірніше) буде іншим, розрахунки стануть менш точними.

Номінальна калькуляція вигідна тому, що надає результати найбільш реального економічного розрахунку. Оцінка номінальних показників – це оцінка ринку в даний момент часу. Якщо результати калькуляції будуть використовуватися відразу після отримання, то вони будуть найточнішими і актуальними, в цьому криється її основне значення. З плином часу результати будуть ставати все менш точними, але можуть повторюватися при циклічному характері розвитку економіки.

Друге значення – номінальна калькуляція дозволяє не тільки провести розрахунок, а й оцінити можливі фінансові показники в майбутньому, адже розрахунок ведеться з урахуванням інфляційного відсотка. Якщо курси фінансових елементів, які використовуються при розрахунку, що не будуть сильно змінені, а інфляція залишиться на колишньому рівні, то номінальна калькуляція збереже свою актуальність навіть після певного проміжку часу.

Третє значення – саме номінальна калькуляція використовується для оцінки вартості будь-якої компанії, тому що оцінка здійснюється з урахуванням поточних ринкових показників і інфляції. Вартість компанії коливається не через ринкових перебудов, а через дії інших факторів (споживчий попит, конкуренція та ін.), Проте також непостійна з плином часу. Номінальна калькуляція дозволяє визначити вартість найбільш точно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Номінальна калькуляція капіталовкладень