Загальна характеристика підгрупи літію

Підгрупа літію – 1 група, головна підгрупа – включає лужні метали: Li – літій, Na – натрій, K – калій, Cs – цезій, Rb – рубідій, Fr – францій. Загальна електронна конфігурація – ns1. Фізичні властивості: невисокі температури плавлення і кипіння, мала щільність, всі метали м’які, легко ріжуться, кристалізуються в об’ємній кристалічній решітці. Метали сріблясто-білі, тільки цезій золотисто-жовтого кольору. Пари металів мають різне забарвлення: Li – цегляний, Na – жовтий, K – фіолетовий, Cs – блакитний, Rb – червоний. Хімічні та фізичні властивості лужних металів від Li до Fr змінюються. Зростає атомна маса, внаслідок чого зростає щільність, збільшується радіус атома – послаблюються сили тяжіння між атомами, знижується температура плавлення і кипіння, зменшується енергія атомізації атомів і енергія іонізації – зверху вниз слабшають неметалічні властивості, а посилюються металеві. Хімічні властивості: внаслідок підвищення металевих властивостей посилюється хімічна активність металів – вони легко віддають один валентний електрон, наявний на зовнішньому s-підрівні. Всі лужні метали – сильні відновники. У шматку металу зв’язок металева. Вступають у взаємодію майже з усіма неметалами. З’єднання характеризуються переважаючим наявністю іонного зв’язку.

Легко реагують з солями, витісняючи інші метали: 2R + СuSO4 = R2SO4 + Сu.
Реагують з водомісткими сполуками – зі спиртами, утворюючи алкоголяти: 2R + С2Н5ОН = 2С2Н5ОR + Н2? – Етілат. З киснем утворюють оксиди: 2R + О2 = 2R2О. Оксиди з водою дають підстави – ??лугу: 2R2О + Н2О = 2RОН. Ступінь окислювання лужних металів в сполуках дорівнює +1, валентність – I. Лужні метали вступають в реакцію з воднем, утворюючи гідриди: 2R + Н2 = 2Rн.

Знаходження в природі: лужні метали в силу підвищеної активності зустрічаються в природі у вигляді хлоридів, алюмосилікатів, сульфатів і ін Найбільш поширені Na і К, зустрічаються у вигляді солей в морській воді, а також кухонної солі. Li, Cs, Rb містяться в незначних кількостях в калієвих і літієвих мінералах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Загальна характеристика підгрупи літію