Загальна характеристика підгрупи кисню

Підгрупа кисню, або халькогенів – 6-я група періодичної системи Д. І. Менделл-ва, що включає такі елементи:

1) кисень – О;
2) сірка – S;
3) селен – Se;
4) телур – Te;
5) полоній – Po (радіоактивний елемент).

Номер групи вказує на максимальну валентність елементів, що стоять в цій групі. Загальна електронна формула халькогенів: ns2np4-на зовнішньому валентному рівні у всіх елементів є 6 електронів, які рідко віддають і частіше приймають 2 відсутніх до завершення рівня електрона. Наявність однакового валентного рівня обумовлює хімічне схожість халькогенів. Характерні ступеня окислення: -1; -2; 0; +1; +2; +4; +6. Кисень проявляє тільки -1 – в пероксид; -2 – В оксидах; 0 – у вільному стані; +1 І +2 – під фторидах – О2F2, ОF2 т. к. у нього немає d-під-рівня і електрони роз’єднуватися не можуть, і валентність завжди – 2; S – все, крім +1 і -1. У сірки з’являється d-підрівень і електрони з 3р і з 3s у збудженому стані можуть роз’єднатися і піти на d-підрівень. У збудженому стані валентність сірки – 2 – в SО, 4 – в SО2, 6 – в SО3. Se +2; +4; +6, Te +4; +6, Po +2; -2. Валентності у селену, телуру і полонію також 2, 4, 6. Значення ступенів окислення відображені в електронному будові елементів: О – 2s22p4; S – 3s23p4; Se – 4s24p4; Te – 5s25p4; Po – 6s26p4. Зверху вниз, з наростанням зовнішнього енергетичного рівня закономірно змінюються фізичні і хімічні властивості халькогенів: радіус атома елементів збільшується, енергія іонізації і спорідненості до електрону, а також електронегативність зменшуються; зменшуються неметалічні властивості, металеві збільшуються (кисень, сірка, селен, телур – неметали), у полонію мається металевий блиск і електропровідність.

Водневі з’єднання халькогенів відповідають формулі: H2R: H2О, H2S, H2Sе, H2Те – хальководороди. Водень в цих сполуках може бути заміщений на іони металів. Ступінь окислювання всіх халькогенів в поєднанні з воднем -2 і валентність теж 2. При розчиненні хальководородов у воді утворюються відповідні кислоти. Ці кислоти – відновники. Сила цих кислот зверху вниз зростає, т. к. зменшується енергія зв’язку і сприяє активній дисоціації. Кисневі сполуки халькогенів відповідають формулою: RО2 і RО3 – кислотні оксиди. При розчиненні цих оксидів у воді вони утворюють відповідні кислоти: Н2RО3 і Н2RO4. У напрямку зверху вниз сила цих кислот убуває. Н2RО3 – кислоти-відновники, Н2RO4 – окислювачі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Загальна характеристика підгрупи кисню