Активні метали

Метали, легко вступають в реакції, називаються активними металами. До них відносяться лужні, лужноземельні метали і алюміній.

Положення в таблиці Менделєєва

Металеві властивості елементів послаблюються зліва направо в періодичній таблиці Менделєєва. Тому найбільш активними вважаються елементи I і II груп.

Всі метали є відновниками і легко розлучаються з електронами на зовнішньому енергетичному рівні. У активних металів за все один-два валентних електрона. При цьому металеві властивості посилюються зверху вниз зі зростанням кількості енергетичних рівнів, тому що чим далі електрон знаходиться від ядра атома, тим легше йому відокремитися.

Найбільш активними вважаються лужні метали:

    Літій; Натрій; Калій; Рубідій; Цезій; Францій.

До лужноземельних металів відносяться:

    Берилій; Магній; Кальцій; Стронцій; Барій; Радій.

Дізнатися ступінь активності металу можна поелектрохімічного ряду напруг металів. Чим лівіше від водню розташований елемент, тим більше він активний. Метали, що стоять праворуч від водню, малоактивні і можуть взаємодіяти тільки з концентрованими кислотами.

До списку активних металів в хімії також відносять алюміній, розташований в III групі і стоїть лівіше водню. Однак алюміній знаходиться на кордоні активних і середньоактивних металів і не реагує з деякими речовинами при звичайних умовах.

Властивості

Активні метали відрізняються м’якістю (можна розрізати ножем), легкістю, невисокою температурою плавлення.

Основні хімічні властивості металів представлені в таблиці.

РеакціїРівнянняВиняток
Лужні метали самозапалюються на повітрі, взаємодіючи з киснемK + O2 → KO2Літій реагує з киснем тільки при високій температурі
Лужноземельні метали і алюміній на повітрі утворюють оксидні плівки, а при нагріванні самозапалюються2Ca + O2 → 2CaO
Реагують з простими речовинами, утворюючи солі– Ca + Br2→ CaBr2;
– 2Al + 3S → Al2S3
Алюміній не вступає в реакцію з воднем
Бурхливо реагують з водою, утворюючи лугу і водень– 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2;
– Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
Реакція з літієм протікає повільно. Алюміній реагує з водою тільки після видалення оксидної плівки
Реагують з кислотами, утворюючи солі

– Ca + 2HCl → CaCl2 + H2;

– 2K + 2HMnO4 → 2KMnO4 + H2

Взаємодіють з розчинами солей, спочатку реагуючи з водою, а потім з сіллю

2Na + CuCl2+ 2H2O:

– 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2;
– 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Активні метали легко вступають в реакції, тому в природі знаходяться тільки в складі сумішей – мінералів, гірських порід.

Що ми дізналися?

До активних металів відносяться елементи I і II груп – лужні і лужноземельні метали, а також алюміній. Їх активність обумовлена ​​будовою атома – нечисленні електрони легко відокремлюються від зовнішнього енергетичного рівня. Це м’які легкі метали, швидко вступають в реакцію з простими і складними речовинами, утворюючи оксиди, гідроксиди, солі. Алюміній знаходиться ближче до водню і для його реакції з речовинами потрібні додаткові умови – високі температури, руйнування оксидної плівки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Активні метали