Доповідь про кольорові метали

До кольоровим металам відносять всі метали, за винятком заліза і його сплавів. Кольорові метали характеризуються рядом властивостей, які мають переваги над залізом. До таких властивостей відноситься вогнестійкість, висока механічний опір і здатність утворювати оксидну плівку, яка оберігає метал від окислення і зберігає його довговічність.

Залежно від обробки і застосування всі кольорові метали поділяються на види – легкі, тугоплавкі, легкоплавкі, уранові, благородні, лужні та рідкісноземельні.

Легкі кольорові метали характеризуються відносно низьким показником щільності. До таких металів відноситься алюміній, титан, берилій, літій, магній.

Для тугоплавких металів, наприклад, молібден, ніобій, тантал, вольфрам, характерна висока, що перевищує 1500 градусів, температура.

А ось легкоплавкі метали, такі, як цезій, свинець, олово, ртуть, цинк, рубідій, навпаки, плавляться при відносно невисокій температурі.

До уранових відносять метали, застосовувані в атомній техніці.

Лужні кольорові метали характеризуються високою хімічною активністю з водою і мають високу електро – і теплопровідністю. До таких металів відносяться літій, цезій, натрій, калій, рубідій.

Рідкоземельні метали, такі, як, скандій, ітрій, лантан, застосовуються в більшій частині як присадка, в результаті чого поліпшуються властивості і якості сплавів тих чи інших металів.

Благородні кольорові метали характеризує висока стійкість до окислення. До таких металів відносять золото, срібло, платину.

Кольорові метал найпоширеніше сировину, що застосовується при виробництві металопрокату, всіляких металевих конструкцій і виробів. Кольорові метали добре піддаються деяким видам металообробки, таким, як, зварювання, механічна обробка, обробка металу тиском.

Область застосування кольорових металів обширна. Їх широко використовують у хімічній і харчовій промисловості, медицині, електроенергетиці, авіабудуванні, машинобудуванні, електроніці, військово-промисловому комплексі, при створенні атомної, ракетної техніки і космічних дослідженнях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Доповідь про кольорові метали