Якість життя населення – географія

Якість життя – це поняття відрізняється від рівня. Показник рівня життя базується на кількісних характеристиках (є, немає, скільки). Поняття якість життя відображає якісні характеристики (наскільки якісне медобслуговування, який одяг, які продукти харчування, яка довкілля). Якість життя важко визначити в кількісному еквіваленті. Для визначення використовують кілька шкал.

Різні вчені пропонують свою методику по визначенню якості життя. Але всі вони згодні з тим, що ступінь задоволеності людини життям можна визначити за допомогою соціологічного опитування та статистичних даних в сукупності.

Визначення місця держави в рейтингу за якістю життя населення визначається за допомогою індексу якості життя.

Індекс якості життя – це комбінований показник визначає забезпечення державою задоволення потреб жителів, здатність забезпечити благополучне існування.

У світі використовується методика британського дослідницького центру для визначення індексу якості життя. Вона включає 9 показників:

    Рівень здоров’я Кількість шлюбів і розлучень Матеріальна забезпеченість Політична обстановка Сприятливість кліматичних умов Забезпеченість роботою Рівноправність жінок і чоловіків Рівень політичної і громадянської свободи Участь у громадському житті країни

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Якість життя населення – географія