Рух населення – географія

1. Що таке натуральний приріст населення?

Натуральний приріст – різниця між кількістю народжених і померлих.

2. * Які чинники впливають на приріст населення?

Умови життя, рівень розвитку охорони здоров’я та освіти, віковий склад населення, вік вступу в шлюб, національні традиції, звичаї.

3. * Які проблеми виникають у зв’язку з міграцією населення?

У зв’язку з внутрішньою міграцією можуть виникати проблеми вимирання сіл і малих міст, формування депресивних районів. Зовнішні міграції можуть призводити до перенаселення мігрантами розвинених країн і виникненню міжнаціональних проблем, “відплив мізків”.

4. Які мотиви мають зовнішня і внутрішня міграції?

Економічні (трудові), політичні, релігійні.

5. * Які міграційні потоки характерні для Білорусі?

Для Білорусі характерні внутрішні міграції – село-місто, з регіонів екологічного лиха після аварії на ЧАЕС. Зовнішні міграції пов’язані з поверненням білорусів на батьківщину, в країну спрямовані і потоки біженців з України, так само Білорусь є перевалочним пунктом для міграційних потоків між Росією і Європою. Масового виїзду населення з Білорусі не спостерігаються. Є міграційні потоки трудових ресурсів, частіше висококваліфікованих, в країни Західної Європи.

Практичні завдання

1. Розрахуйте величину річного натурального приросту населення, якщо в країні з кількістю населення +1596 тис. Чоловік за рік народилося 18,5 тис. Осіб, а смертність склала 8 ‰.

Смертність склала 12768 чоловік.

Натуральний приріст 18500 – 12768 = 5732

2. Розрахуйте кількість і частку працездатного населення в загальній кількості населення країни, якщо відомо, загальна кількість населення становить 62, 8 млн. Чоловік. Частка дітей і підлітків становить 18%, а частка старшого віку – 16%. Порівняйте частку працездатного населення країни з середньосвітових показником.

Частка дітей і підлітків 18% – 11,3 млн. Чоловік

Частка населення старшого віку – 16% – 10, 04 млн. Чоловік

Працездатне населення – 62, 8 -11,3-10,04 = 41.46 млн. Чоловік – 66% (показник частки працездатного населення вище середньосвітового показника в 60%).

3. * Кількість населення країни в 2005 р Склала 1304 млн. Чоловік, в 2010 р – 1330 млн. Чоловік. Народжуваність в 2010 р склала 12 ‰, а смертність – 7 ‰. Розрахуйте, наскільки змінилася кількість населення за даний період. Чому дорівнює натуральний приріст населення в 2010 р? За допомогою додаткової літератури визначте, про яку країну йдеться. З чим пов’язане зменшення натурального приросту населення в цій країні?

1330-1304 = 26 млн. Чоловік (змінилася кількість населення за період)

Натуральний приріст склав в 2010 12-7 = 5 ‰ – 66500000. Чоловік

Країна – Китай

Конкурс знавців

1. Чим пояснити сучасні міграції населення з країн розвинені? Чому в Західній Європі велика частка старих і мала частка дітей? Чому в країнах, що розвиваються зберігається висока народжуваність?

Потоки населення з країн розвинені мають економічні причини. Недолік трудових ресурсів у розвинених країнах компенсується за рахунок дешевої робочої сили їх бідних країн. У Західній Європі дуже низька народжуваність і частка людей старшого віку постійно зростає – спостерігається старіння націй. Висока народжуваність в країнах, що розвиваються пов’язана з низьким рівнем життя та затребуваністю робочих рук, низьким рівнем медичного обслуговування, ранніми шлюбами, традиціями багатодітних сімей.

2. Багато держав, які існую зараз, засновані мігрантами з Європи. Вони склали основну частину сучасного населення, змішавшись з місцевими жителями – аборигенами. Назвіть ці країни. Яким частинам світу вони відносяться.

Мігрантами засновані держави Північної Америки, Латинської Америки, Австралії та Океанії.

3. Переміщення народів у Європі в IV-VII ст. ст. на території Римської імперії умовно називають Великим переселенням народів. Вкажіть, які сучасні народи брали участь у цьому міграційний рух.

У переселенні брали активну участь слов’янські народи, тюрки, іранці (алани) і фінно-угорські племена.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Рух населення – географія