Віковий та статевий склад населення

Віковий та статевий склад населення

Різні типи відтворення населення впливають на його віковий і статевий склад, від якого у свою чергу залежить забезпеченість країни трудовими ресурсами.

Трудові ресурси – все населення, здатне до праці. Включають в себе зайнятих в домашньому та особистому підсобному господарстві, учнів, зайнятих і безробітних.

ЕАН (економічно активне населення)- частина працездатного населення, яка бере участь у матеріальному виробництві та невиробничій сфері, а також активно шукають роботу (безробітні). Іншими словами, це все зайняті і безробітні. У розвинених країнах частка дітей у всьому населенні становить в середньому 23 %, літніх людей 15%, а в що розвиваються відповідно 43 % і 6 %.

Для графічного аналізу вікового і статевого складу населення широко застосовується особливий вид діаграми: віково-статева піраміда.

Вік є головним критерієм при визначенні основної продуктивної частини населення – трудових ресурсів. Про ступінь їх залучення у виробництво свідчить показник економічно активного населення.

У середньому в світі до економічно активного можна віднести приблизно 45 % всього населення або близько 2,7 млрд. чоловік. У Росії, країнах зарубіжної Європи, Північної Америки цей показник (50-60 % і більше) вище середньосвітового при високій, а іноді і дуже високої зайнятості жінок. У країнах Азії, Африки та Латинської Америки він зазвичай нижче середньосвітового (40- 45 %). Це пояснюється їх більшою економічною відсталістю, дуже високою часткою дитячих віку, хоча мільйони дітей і підлітків працюють, значно меншим залученням жінок до суспільного виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Віковий та статевий склад населення