Якість

Якість – в маркетингу, сукупність властивостей товару, що визначають його здатність задовольняти конкретні потреби споживачів, невідповідність встановленим вимогам. Маркетинг є одним із видів управлінської діяльності, об’єктивно необхідний у процесі підвищення якості продукції, що випускається.

Якість в маркетингу виступає як головний чинник конкурентоспроможності товару. Товар низької якості має низькою конкурентоспроможністю, так само як і товар високої якості – це конкурентний або високо конкурентний товар. Маркетинг ставить в центр уваги споживача, вся робота підприємства, що використовує принципи і методи маркетингу, спрямована на підпорядкування всієї діяльності компанії інтересам споживача.

Якість товару для споживача представляється як сукупність властивостей, пов’язаних безпосередньо як з самим товаром, так і супутніми послугами. Висока якість і конкурентоспроможність продукції забезпечуються всією системою маркетингу – від конструювання, досвідченого і серійного виробництва до продажу і післяпродажного сервісу, включаючи в числі інших: засоби і методи управління та контролю якості, способи транспортування і зберігання, установку (монтаж) і післяпродажне обслуговування. В силу цього проблеми якості та конкурентоспроможності в маркетингу носять не поточний, тактичний, а довготривалий, стратегічний характер.

Вплив маркетингу на якість. У визначенні вимог до якості продукції, функція маркетингу зводиться до:

Визначення потреби в продукції (послузі);
точному визначення ринкового попиту, оскільки це важливо для визначення необхідної кількості, вартості, оцінки сортності та термінів виробництва продукції (послуги);
чіткому визначенню вимог споживача на основі потреб ринку і (або) аналізу практики реалізації контрактів;
зворотного зв’язку, до постійного інформування про всі вимоги, що пред’являються споживачем.
В рамках маркетингу на підприємстві розробляється і застосовується система заходів впливу на ринок і споживчий попит з урахуванням можливості одержання прибутку за рахунок підвищення якості задоволення запитів споживачів.

Стосовно до маркетингу, система якості на підприємстві повинна передбачати:

Забезпечення функції маркетингу;
запобігають помилки маркетингового позиціонування;
зворотний зв’язок зі споживачем;
постійне поліпшення маркетинг-менеджменту.
У договорах купівлі-продажу сторони погоджують показники якості товару, порядок його перевірки, подання документів, що засвідчують відповідність якості поставленого товару узгодженим вимогам, в необхідних випадках фіксуються умови здачі-приймання товару за якістю, а також надання гарантій по якості і термінів придатності або зберігання товару.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Якість