Міське населення та урбанізація – географія

Стародавні міста були центрами ремесла і торгівлі, столицями держав, центрами культури і мистецтва. Функції сучасних міст мало чим змінилися. Сьогодні не можна уявити собі життя без міст. У містах зосереджена більша частина населення. Кількість міст постійно збільшується.

Зростає роль міст в житті сучасного суспільства, збільшує частка міського населення. Цей процес називається урбанізація.

Процесу урбанізації притаманні загальні для всіх країн світу властивості:

    Стрімке зростання населення в містах. Цей процес характерний для країн з відсталою економікою. Зосередження господарства і населення в мегаполісах. В даний час виробництво не може функціонувати без наукової бази. Наукові ресурси розташовуються в містах, там же основні сховища духовності, культури і мистецтва. Розвинена сфера послуг, інформаційні ресурси – все це сконцентровано в агломераціях. Території мегаполісів розширюються. До них приєднуються прилеглі селища і села, межі міста розмиваються. Зазвичай такі процеси яскравіше виражені в столичних і промислових містах.

Все частіше агломерації перетворюються в великі урбанізовані зони і райони. До високо урбанізованим країнам можна віднести всі країни Північної і Південної Америки, країни Європи, Аравійського півострова, Росію, Північ і Південь Африки. Найменша кількість міст у В’єтнамі, Ефіопії, Непалі та Нігер.

У постіндустріальних країнах почався зворотний процес переселення жителів з міст в передмістя і сільську місцевість, через забруднення навколишнього середовища, в якому ступінь зашумлення, має першорядне значення. У слаборозвинених країнах зростання населення в мегаполісах триває. Демографи назвали це “міським вибухом”. Люди їдуть в міста в пошуках роботи, від надлишку сільського населення. Жебраки шари селян проживають по околицях міст, утворюючи “нетрів урбанізацію”. Ситуацію в країнах, що розвиваються можна назвати кризовою, оскільки міське населення збільшується стихійно, не підлягає контролю. У постіндустріальних країнах уряд намагається контролювати і управляти процесом, видаючи ряд нормативних і стимулюючих документів. Над цим процесом працюють соціологи, демографи, архітектори. 1% суші зайнято містами, і в них проживає половина жителів Землі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Міське населення та урбанізація – географія