Населення Монако

За даними перепису 2000 року, населення Монако склало 32 тисячі 20 осіб (з урахуванням резидентів без громадянства, частка яких становить 80,98% від загальної чисельності населення). За оціночними даними на середину 2008 року, в Монако проживали 0,034 мільйонів осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав 0,9%; народжуваність на 1 000 осіб – 25; смертність на 1 000 осіб – 16; частка населення до 15 років – 13%, 65 років і старше – 22%. За оціночними даними на 2009 рік, середня очікувана тривалість життя в Монако дорівнює 80 рокам; для чоловіків цей показник становить 76 років, для жінок – 84 роки.

За даними перепису 2000 року, 31,95% населення – французи, 20,02% – італійці, 19,02% – монегаски, 5,32% – британці, 2,46% – бельгійці, 1,22% – американці, 20 , 02% – інші національності (дані наведені з урахуванням резидентів без громадянства).

У доповіді ПРООН “Про розвиток людини 2007/2008” для Монако не розраховуються рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше), індекс рівня освіти, а також загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах. Однак, з огляду на економічні показники і якість життя в країні, можна стверджувати, що в Монако рівень грамотності дорослого населення досягає 100%.

Індекс розвитку людського потенціалу для Монако не розраховується.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Населення Монако