Страхування банківських вкладів: визначення

Що таке страхування банківських вкладів

Страхування вкладів – це механізм регулювання банківських ризиків, який зобов’язує кредитні організації бути учасником системи страхування вкладів фізичних осіб, завдяки чому при настанні страхового випадку клієнтам гарантовано будуть повернуті гроші, розміщені на поточних і депозитних рахунках, з незалежних фінансових джерел.

Під страховим випадком мається на увазі: відкликання ліцензії, банкрутство кредитної організації або випадки дефолту.

Система страхування вкладів – це захист інтересів приватних клієнтів банку, за допомогою якої кошти з рахунків будуть повернуті ще до початку процедури банкрутства, якщо сума депозиту чи іншого відкритого рахунку не перевищує максимального ліміту виплат по страховці. У різних країнах страховий ліміт відрізняється.

ССВ – це захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи, стимулювання залучення заощаджень населення в банківську сферу, зміцнення і активізація банківського сектора економіки, розширення ємності страхового ринку, зміцнення фінансової системи в цілому.

Як організована система страхування банківських вкладів

Страхування вкладів фізичних осіб – це закріплена законом обов’язок всіх банків. В Украъны спеціалізованим фондом, який забезпечує виплати в разі дефолту, є “Агентство зі страхування вкладів”. У свою чергу ця організація є учасником Міжнародної асоціації страховиків депозитів (МАСД або IADI), яка об’єднує страховиків в 104 країнах світу.

Будучи учасником ССВ, банк сплачує страхові внески за пасивні операції. З кожного відкритого вкладу кредитна установа переводить певний відсоток на рахунок Агентства. Так відбувається страхове покриття. Від клієнта для здійснення процедури страхування нічого не потрібно, окремий договір не оформляється.

Страхуванню підлягають всі грошові кошти фізичних осіб, незалежно від громадянства, які розміщені на поточних і депозитних рахунках, в національній або іноземній валюті. В тому числі:

    Строкові вклади. Депозити до запитання. Поточні рахунки.

Всі карткові рахунки, в тому числі, зарплатні, пенсійні, студентські, крім карт передоплати.

Не підлягають страхуванню:

Вклади на пред’явника.

Грошові кошти, передані банку в довірче управління.

Кошти, розміщені в філіях банків України, які перебувають за межами держави.

Знеособлені металеві рахунки.

Рахунки підприємців без освіти юр. особи, відкриті для ведення підприємницької діяльності.

Грошові перекази без відкриття рахунку.

Настання страхового випадку

Виплата компенсацій проводиться в національній валюті. Сума відшкодування за вкладами в іноземній валюті в українських банках перераховується, виходячи з офіційного курсу валют Нацбанку.

До початку ліквідаційних процедур вкладники отримують компенсацію в розмірі 100% від суми застрахованого банківського вкладу разом з відсотками, але не більше суми максимального ліміту виплат по страховці. Якщо сума вкладу перевищує передбачений ліміт, клієнт переходить в категорію кредиторів першої черги і отримує суму заборгованості, згідно з нормами законодавства, які регулюють процедуру банкрутства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Страхування банківських вкладів: визначення