Дисконт векселя: визначення

Під терміном “дисконт векселя” розуміють:

    Облікові відсотки, що стягується банківською установою при покупці векселя; Облік або покупку спеціальним кредитною установою або банком даної цінних документації до закінчення її терміну методом оформлення передавального напису.

Дисконтом або урахуванням даного боргового зобов’язання називається спеціальна операція, в якій банківська установа, приймаючи від пред’явника цінний папір такого типу, видає йому суму цього векселя, а в свою користь утримує відсотки від цієї суми за період, що залишився до терміну платежу. Клієнт банку отримує грошові кошти за реалізований товар, тобто вексель. Останній за допомогою індосаменту переходить у власність банківської установи.

Дисконтом є різниця, на яку зменшується сума при реалізації даного боргового зобов’язання. Дисконт не відбивається в самому векселі. У документі прийому-передачі вищевказаної цінного паперу фігурують дві суми – її номінальна вартість і сума, за яку вона реалізується. Простіше кажучи, різниця між вищевказаними двома сумами характеризується як дисконт.

Як розраховується дисконт векселя?

При проведенні операції обліку даного боргового зобов’язання основними термінами є дисконт і облікова ставка. Остання являє собою відношення суми відсоткових грошових коштів, які виплачуються за рік, до суми, що має бути повернена.

Виплачується банківською установою сума визначається відповідно до такої формули:

P = S * (1 – d * T / K)

P – це приведена сума, що виплачується при обліку векселя;

S – це сума за даним борговим зобов’язанням;

D – це ставка облікова (річна);

T – це період до настання платежу (вимірюється в днях);

K – це розрахункова тривалість року (становить зазвичай 360 днів).

Прибуток банківської установи від обліку даного боргового зобов’язання, тобто дисконт векселя, визначається відповідно до наступної формули:

D = S – P = S * d * T / K,

Тобто як різниця між сумою, що зазначена в векселі, і сумою, яка виплачується векселедержателю при обліку даного боргового зобов’язання.

Облікова ставка – d – самостійно визначається банківською установою виходячи із заданої ставки річного відсотка. Для цього банки використовують наступну формулу:

D = i / (1 + i * T / K)

Дана формула дозволяє визначити облікову ставку, яка відповідає заданій ставці прибутковості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дисконт векселя: визначення