Акцептний кредит

Сфера банківських послуг зростає і розвивається, пропонуючи населенню найрізноманітніші види послуг. Найбільш важливою і власне актуальною послугою, яка надається як окремим громадянам, так і численним підприємствам будь-якого типу власності є кредитування. При цьому слід зазначити, що банківських кредитів в системі також існує досить багато. Так, наприклад, можна розглянути, що з себе представляє акцептний кредит. Власне під визначенням акцептний кредит мається на увазі окремий вид кредиту, який видається безпосередньо банком клієнту. Можна відзначити, що сам по собі, акцептний кредит невідривно пов’язаний з обліковим кредитом, який має одну невелику схожість. Суть в тому, що в разі облікового кредиту, який надається банківською установою одержувачу векселя, акцептний кредит видається безпосередньо самому векселедавця. Це свого роду є гарантійним зобов’язанням, при якому кожна сторона має свій відсоток компенсації від можливого виникнення ризику.

Нинішній власник векселя має можливість таким чином зберегти свою частину капіталу, в той час як подавець векселя незмінно зможе отримати гарантований кредит для погашення своєї боргової заборгованості. При цьому обов’язковою умовою видачі клієнту акцептного кредиту є надання банківській установі відповідного переказного векселя. Це необхідний захід, так як допомагає банку також захиститися від можливої несплати боргу з боку клієнта. Банк же видає цей кредит за однієї умови, згідно з яким клієнт повинен внести суму платежу, необхідну для його погашення векселя до її офіційного настання, обумовленого в контракті при видачі коштів.

Потім же позичальник, тобто векселедавець зможе використовувати даний кредит в якості необхідного платіжний засіб для отримання можливості придбання товарів, обладнання, а також в якості інструменту для оплати заборгованості іншим кредиторам. За допомогою акцептного кредиту також можуть погашатися заборгованості та рахунки, відкриті в інших банківських установах. При виникненні подібної ситуації, сам банк стає не тільки як окремий гарант виконання всіх зобов’язань клієнта, але також і як кредитор, який видає необхідну суму коштів для реалізації можливостей платника.

Необхідно відзначити, що безпосередньо сам облік векселя, який був акцептований одержувачу, може вестися тільки в банку, який видав необхідні кошти. Отже, в даному випадку і досить високими є вимоги пред’являються банком до клієнта. Першою вимогою є власне сама надійність клієнта, і можливість його виплати відповідної заборгованості. Адже як правило сума кредиту досягає досить високих значень, а отже банк потребує дотримання гарантії повернення коштів до свого активу. У тих випадках, коли позичальник не виконав свої зобов’язання перед банком, адміністрація висуває відповідне зворотний вимога.

У разі несплати коштів навіть на вимогу, банком стягується видана сума коштів в примусовому порядку. Це відбувається через суднові інстанції, а в разі відсутності я позичальника необхідної суми коштів, банк змушений вимагати конфіскації майна клієнта в встановленої в розмірах боргу сумі. Можна також відзначити, що при видачі подібного кредиту, з клієнта стягується відповідна акцептная комісія в установленому порядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Акцептний кредит