Особливості оформлення кредитного векселя

Схема оформлення кредитного векселі виглядає наступним чином:

1. Кредитодавець (банк) і позичальник (юридична особа) оформляють спільний договір, за яким кредитор видає короткостроковий вексель (термін, як правило, до шести місяців). При цьому позичальник зобов’язується виконувати умови договору і своєчасно повернути виданий у вигляді векселя позику разом з нарахованими відсотками. При цьому в залежності від виду цінного паперу розмір кредиту і форми банківського прибутку можуть відрізнятися.

Так, якщо вексельний кредит заснований на видачу процентного векселя, то розмір кредиту повинен бути ідентичним номіналом самого цінного паперу. Що стосується відсотків по кредиту, то вони нараховуються в звичайному порядку. Якщо в основі угоди лежить дисконтний вексель, то розмір кредиту дорівнює дисконтованою номіналом цінного паперу, а відсотки по позиці розраховуються у вигляді дисконту за спеціальною банківської методикою.

2. У період терміну дії цінного паперу одержувач позики передає вексель іншим юрособи в рахунок свого боргу. При укладанні такої угоди оформляється індосамент. Таким чином, позичальник зберігає свою платоспроможність навіть при відсутності коштів на рахунку. Подібні угоди дозволяють кредитоотримувачу оперативно вирішувати свої фінансові проблеми незалежно від претензій інших кредиторів.

3. За фактом настання терміну погашення позики власник векселя може пред’явити цінний папір в банк для отримання суми кредиту.

4. Банк перевіряє, що цінний папір справжня і перераховує кошти на рахунок пред’явника з урахуванням номіналу активу.

До особливостей оформлення позики під кредитний вексель можна віднести:

1. В момент надання цінного паперу банку не потрібно відразу надавати кошти готівкою одержувачу позики. Гроші можна використовувати весь період дії векселя в інших операціях, спрямованих на отримання прибутку.

2. Процентна ставка по вексельному займу нижче, ніж банках.

3. Такий вид кредиту має бланковий характер, тобто отримання позики можливо без надання забезпечення. У деяких випадках може мати місце вимога банку по передачі клієнтом в заставу ряду товарно-матеріальних цінностей.

4. Якщо період отримання суми за цінним папером вийшов, то вексель не втрачає своїх властивостей – його можна пред’явити в банк для отримання коштів протягом року. Після цього вексель перетворюється на непотріб папір.

5. Період дії договору по вексельному кредиту не може продовжуватися, адже в цьому випадку зростають і ризики банку.

6. Розмір одного вексельного позики може розбиватися на кілька векселів, що спрощує процес виконання своїх зобов’язань позичальником.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Особливості оформлення кредитного векселя