Переказ банківський: визначення

Під банківським переказом мається на увазі особлива форма фінансової оплати будь-яких послуг методом безготівкового розрахунку. Суть такого переказу полягає в тому, що одна сторона (Платник) здійснює грошовий платіж на користь іншої сторони (Одержувачу). Здійснення платежу може відбуватися кількома способами, найпопулярнішим з яких є електронний переказ, що дозволяє не тільки швидко і ефективно перевести фінансові кошти, але і надійно захистити їх від банківських махінацій.

Особливості банківського переказу

У кожного клієнта банківської установи є його особисті унікальні дані (реквізити), процес видачі яких контролюється автоматизованою банківською системою. Банк також отримує пакет ідентифікаційних документів по закінченню проходження процедури реєстрації в ЦБ України.

Процес відправки банківського переказу має на увазі складання Платником особливого платіжного доручення, яке представляє собою розрахунковий документ, що надає право власнику грошового рахунку давати вказівку банку з приводу безготівкового переказу фінансових коштів того чи іншого клієнта іншого банку (Одержувачу). Платіжка повинна бути обов’язково прийнята до виконання. Банк не може відмовити клієнту в операції, якщо на рахунку відправника є грошові активи, що дозволяють здійснити транзакцію. При складанні виконуваного документа обов’язково вказуються реквізити фізичних і юридичних осіб, що беруть участь в процесі банківського переказу.

Звертаючись до банку з приводу здійснення грошового переказу необхідно пам’ятати про те, що в разі неправильного або неповного зазначення навіть одного реквізиту фінансова установа може відмовити в транзакції і зажадати від Платника надання правильних відомостей. Саме тому, слід уважно перевіряти всі свої ідентифікаційні дані і намагатися не втрачати видані банком реквізити.

У процесі здійснення банківського переказу кількість грошових коштів на рахунку Платника зменшується рівно настільки, наскільки воно збільшується на рахунку отримувача. Крім того, банк може зажадати від клієнта сплатити комісійний збір, який визначається видом наданої послуги і розміром грошових активів, які переводяться з одного місця в інше.

У разі використання для переказу фінансових коштів банківської карти, термін успішного виконання операції становить від 1 до 3 днів і залежить від часу прийняття оператором розпорядження клієнта. Після того, як грошові кошти будуть зняті з рахунку Платника, оператор зобов’язаний негайно повідомити йому про це. У разі, ж якщо оператор не направив клієнту таке підтвердження, фінансова операція вважається не завершеною і може бути анульована. Що ж стосується грошових зобов’язань Платника, то вони повністю припиняються після того, як кошти надійшли на рахунок отримувача.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Переказ банківський: визначення