Що таке суспільні відносини?

У широкому сенсі під поняттям “суспільні відносини” маються на увазі історично сформовані форми взаємин людей один з одним. Ця взаємодія відбувається в певному просторовому і часовому проміжку.

Суспільні відносини можуть виникати на наступній основі:

– розділу життєвих благ
– умов розвитку людини
– задоволення матеріальних і духовних потреб

За своєю внутрішньою суттю виділяють наступні види суспільних відносин:

– національні
– етнічні
– групові
– особистісні
– соціальні


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Що таке суспільні відносини?