Національні відносини

Національні відносини являють собою відносини між народами (етносами), які охоплюють всі сторони суспільного життя.

Поняття національних відносин
Виділяються дві категорії національних відносин: взаємодія народів у виробництві, культурі та політиці та особисті взаємини між людьми, які належать до різних етнічних груп.

Національні відносини знаходять своє вираженні е в громадських діях, які багато в чому залежать від індивідуальної мотивації і поведінки суб’єктів суспільства.

Національні відносини можуть бути дружніми і взаємоввічливих, або навпаки – ворожими і конфліктними.

Поняття етнічних спільнот
Етнічні спільності – це об’єднання людей, на основі спільного історичного минулого, яке провокує тотожність в їх світогляді, в культурних і духовних традиціях.

Головною особливістю етнічних спільнот є їх загальний історичний регіон проживання.

На сьогоднішній день у світі налічується кілька тисяч етнічних спільнот, сучасна географія їх розселення найрізноманітніша.

Міжнаціональні конфлікти і міжнаціональну співпрацю
Міжнаціональні конфлікти – це різновид соціальних конфліктів, які відбуваються між членами різних етнічних спільнот. У багатьох наукових працях основою міжнаціональних конфліктів вказуються різновиди політичного, громадянського протиборства.

Міжнаціональні конфлікти часто існують у двох формах: у формі політичної конкуренції і у формі збройних протистоянь. Нерідко формування образу ворога в особі іншого народу відбувається на історичній основі.

Міжнаціональне співробітництво є взаємодією між представниками різних етносів, яке знаходить відображення в економічних, політичних і культурних суспільних відносинах. Головним принципом міжнаціонального співробітництва є взаємодопомога, а також повагу до представників інших народів.

Культура міжнаціональних відносин
Культура міжнаціональних відносин являє собою рівень взаємин між людьми і етносами різних національностей, в основі якого лежать моральні принципи, правові норми, а також норми взаємної довіри і поваги.

Низький рівень культури міжнаціональних відносин провокує виникнення міжнаціональних конфліктів, високий сприяє розвитку міжнаціонального співробітництва.

Національна політика
Національна політика є складовою частин діяльності будь-якої держави, яка регулює міжнаціональні відносини громадян у різних видах суспільної взаємодії.

Сутність національної політики прямо залежить від загальних векторів державної політики. В основі національної політики правових демократичних держав лежить принцип поваги до людей, що належить до будь-яких етнічним спільнотам.

Завданням національної політики є зближення народів і встановлення найбільш сприятливого співробітництва межу їх представниками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Національні відносини