Соціальна структура і соціальні відносини

Прийнято вважати, що соціальну сферу утворюють стійко існуючі великі групи людей (соціальні спільності) і відносини між ними, оскільки кожна з таких груп переслідує свої цілі і захищає свої інтереси. Серед таких груп, поряд з класами і трудовими колективами, виділяються народ, нація і навіть людство як соціальна спільність. Така інтерпретація соціальної сфери представляється в загальному правильною, але недостатньо точною.
Соціальна сфера – це сфера виробництва і відтворення людини. Тут людина відтворює себе як біологічне, соціальне та духовне істота. У цьому сенсі соціальна сфера протистоїть сферам матеріального і духовного виробництва – науковому і ціннісному знань, оскільки вироблене в них має споживатися і освоюватися людьми інших категорій і професій. Соціальна сфера – це охорона здоров’я та освіта, від дитячого садка до вищої школи, це – спілкування з культурою, від відвідування театру до нічних клубів, це – продовження людського роду, від появи дітей до відходу з життя старшого покоління.
Саме в соціальній сфері відбувається соціалізація (входження в соціум, придбання соціальних навичок) і інкультурація (придбання культурної ідентичності зі своїм народом, нацією) особистості.
Немає необхідності переконувати будь-кого в тому, що суспільство неоднорідне у своєму складі. Стать, вік, професійна приналежність, національність – ось неповний перелік підстав для виділення різних верств в рамках суспільства як цілісної системи. У зв’язку з цим звернемося до поняття соціальної системи, виявимо її основні характерні ознаки. Соціальна система – є упорядкована, самоврядна цілісність безлічі різноманітних суспільних відносин, носієм яких є людина, і ті соціальні групи, в які він включений. Виходячи з даного визначення стає зрозумілим, що система включає в себе суспільні відносини, носіями яких виступають люди. Тому, говорячи про соціальну сферу, де людина виступає як універсальний компонент системи і структурообразующий стрижень суспільства, носій соціальних зв’язків і відносин, необхідно дати поняття соціальної структури.
Соціальна структура суспільства – це цілісна сукупність усіх функціонуючих в ній спільнот, взятих у їх взаємодії. Одночасно соціальна структура є мережа стійких і впорядкованих зв’язків між елементами соціальної системи, обумовлених відносинами соціальних груп утворюють суспільство в цілому. У матеріалістичної філософії марксизму, довгий час панувала у вітчизняній філософії, як структуроутворюючих факторів розглядалися виключно економічні, міжкласові і внутріклассовие відносини. Безсумнівно, матеріально-економічна сфера є основою суспільного життя, але економічні та інші соціальні відносини виникають у всіх елементах соціальної структури. Тому сьогодні можна виділити в якості основних класову, етнічну, демографічну, поселенську та професійно-освітню структури, які виступають в ролі підструктурних елементів соціальної структури суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Соціальна структура і соціальні відносини