Рівняння перетину ліній

Для того щоб діагностувати взаємне положення довільних ліній, потрібно визначитися з їх рівняннями.

Значить, завдання на знаходження розташування точки перетину двох ліній, виражених рівняннями F1(x1;y1) = 0 і F2(x2;y2) = 0, зводиться до визначення точок, координати яких відповідають рівнянням обох ліній, отже, зводиться до розв’язання системи двох рівнянь з двома невідомими:

Рівняння перетину ліній

Коли система цих рівнянь має дійсні рішення, то лінії мають спільні точки. В іншому випадку, якщо ця система не має рішень, спільних точок немає, з чого можна укласти, що виділені лінії не перетинаються.

Кількість спільних точок дорівнює кількості розв’язків системи рівнянь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Рівняння перетину ліній