Схеми і рівняння реакцій

Хімічні реакції зазвичай описують за допомогою рівнянь. Хімічним рівнянням називають умовну запис хімічної реакції за допомогою хімічних знаків і формул.

У лівій частині рівняння реакції записують формули речовин, які вступають в реакцію (реагентів), а в правій – формули кінцевих продуктів реакції (рис. 130).
Розглянемо реакцію утворення води з кисню і водню. Хімічна формула газоподібного кисню О2, а водню – Н2. Складемо схему реакції: Н2 + О2 → Н2О. Для того щоб вона перетворилася в рівняння, треба розставити коефіцієнти: 2Н2 + O2 = 2H2O.
Коефіцієнти в рівнянні реакції показують, в якому кількісному співвідношенні знаходяться реагуючі речовини і продукти. З отриманого нами рівняння випливає, що число вступаючих в дану реакцію молекул водню в два рази більше числа молекул кисню. Суміш водню і кисню в співвідношенні 2: 1 називають гримучим газом, так як досить невеликого впливу, наприклад у вигляді іскри, для того щоб стався вибух і утворилася вода.
Тепер розберемо більш складний випадок. Одним з найважливіших процесів, що забезпечують існування життя на Землі, є здійснюваний рослинами фотосинтез. У результаті фотосинтезу з води і вуглекислого газу утворюються глюкоза і кисень. Розглянемо схему і складемо рівняння цієї реакції. Формула глюкози С6Н12О6. Отже, схема процесу виглядає так:
Н2О + СО2 → С6Н12О6 + О2.
Розставивши коефіцієнти, отримуємо рівняння реакції:
6H2O + 6CO2 = C6H12O6 + 6O2.
За хімічними рівняннями виробляють різні кількісні розрахунки у виробничій та лабораторній практиці. Наприклад, спробуємо визначити, скільки грамів води і вуглекислого газу потрібно для синтезу 1 г глюкози. Для цього згадаємо поняття благаючи. Моль – це така кількість речовини, маса якого, виражена в грамах, чисельно дорівнює його атомній або молекулярній масі. Молекулярна маса глюкози дорівнює сумі атомних мас входять до її молекулу елементів, т. Е. 12 червня + 12 – 1 + 6 – 16 = 180. Отже, маса одного моля глюкози становить 180 м Те ж саме відноситься до води, маса одного моля якої дорівнює 18 г, і до вуглекислого газу, маса благаючи якого становить 44 м Значить, для отримання 180 г глюкози потрібно 108 г води і 264 г вуглекислого газу. Разом 372 г. Але всім відомо, що матерія не зникає. Куди ж поділися інші 192 г? Очевидно, що це маса виділився кисню. Перевіримо. В реакції утворилося 6 моль О2, кожен з яких має масу 32 г. Разом рівно 192 г. Як бачите, закон збереження маси і в цьому випадку виявився справедливий. Якщо ви хочете тепер дізнатися, скільки води і вуглекислого газу потрібно для утворення 1 г глюкози і скільки при цьому виділиться кисню, розділіть всі отримані числа на 180.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Схеми і рівняння реакцій