Психічні властивості особистості, психічні властивості людини

Як відомо, психічні властивості особистості – це психічні явища стійкого характеру, вони впливають на людську діяльність і характеризують особистість з психологічної та соціальної сторони. Інакше кажучи, це психічні властивості, що реалізуються в певному соціумі (соціальна група або взаємини з людьми). Структуру психологічних явищ становлять темперамент, здібності, характер і спрямованість.

Спрямованість – найважливіша психологічна властивість особистості

Якщо говорити про спрямованість як про складний психічний властивості, то вона являє собою єднання мотивів, цілей і потреб особистості, все це визначає характер діяльності людини. Психічні властивості особистості формуються з урахуванням внутрішніх взаємопов’язаних мотивів людини, вони показують, до чого прагне конкретний індивід, навіщо він виконує певні дії, які цілі ставить. Людська діяльність найчастіше визначена суб’єктивно і висловлює саме те, що повинно бути задоволено. Психічні властивості, безсумнівно, визначають діяльність людей, це впливає на людські відносини. Спрямованість висловлює все здатності особистості і направляє головний особистісний сенс діяльності індивіда.
потреби людини

Спрямованість визначає психічні властивості особистості і має свою внутрішню структуру, яка включає цілі, мотиви і потреби. Останні є нуждою людини, якщо говорити про нього як про соціально-біологічному істоту, в певному матеріальному або духовному предмет. Потреби необхідно задовольняти, вони спонукають індивіда проявляти необхідну активність, виробляти певну діяльність. У напрямку потреби як психічні властивості поділяються на духовні і матеріальні.

Потреби тварин знаходяться, в основному, на рівні інстинктів, вони обмежуються, головним чином, матеріальними або біологічними потребами, психічні властивості людини формуються, змінюються і множаться протягом його життєвого процесу, це визначається рівнем виробництва в суспільстві і суспільними відносинами. Крім того, навіть зовнішня обстановка актуалізує формування різних потреб на всіх етапах життєдіяльності людей.

Потреби, як структурний елемент напрямки особистості, мають ряд специфічних особливостей. Наприклад, вони мають змістовний і конкретний характер, який пов’язаний з будь-якою діяльністю або предметом, який потрібен людям. Далі, усвідомлення потреби супроводжується певним емоційним станом. Ще одна особливість потреби – наявність вольового компонента, який орієнтований на знаходження можливих шляхів вирішення проблеми і задоволення потреби.

Психічні властивості людини, духовні і матеріальні потреби впливають на формування мети, яка спрямовується на досягнення існуючих потреб. У особистісної психології дане поняття застосовується для вивчення навмисних дій, які представляють специфічні риси людської діяльності. У цьому випадку утворення мети розглядається як головний механізм формування певних дій.

Мотив також відноситься до психічних властивостей людини і є безпосереднім внутрішнім спонуканням для здійснення конкретної дії, щоб досягти поставленої мети. Певний зміст мотиву характеризується об’єктивними умовами людської життєдіяльності. При зміні соціальних умов іншими стають і передумови розвитку будь-яких мотивів, які виступають в формі стабільних і ситуативних. Психічні властивості людини, спрямованість і зміст мотивів характеризують не тільки факт наявності певного роду діяльності, але і її пряму ефективність. Експериментально доведено вплив мотиву на специфіку і будова процесів запам’ятовування.

До іншим психологічним властивостям особистості відносяться здібності, темперамент і характер. Існує 4 типи темпераменту:
холеричний темперамент
сангвінічний темперамент
флегматичний темперамент
меланхолійний темперамент

Характер формується на базі прояви темпераменту людської особистості в певних соціальних умовах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Психічні властивості особистості, психічні властивості людини