Поняття про нервовий центр

У рефлексі як складному нервовому процесі розрізняються чотири ланки: 1) подразнення рецепторів, сприйняття ними змін зовнішнього або внутрішнього середовища і проведення нервових імпульсів по аферентні шляхах в центральну нервового процесу, що викликається роздратуванням рецепторів або безпосереднім роздратуванням нервових центрів.

У здійсненні рефлексу беруть участь не тільки сприймають органи – рецептори, аферентні і еферентні нервові волокна, які передають нервові імпульси, і функціонуючі органи, а й нейрони і синапси, що знаходяться в нервових центрах. Тому згадані найголовніші особливості передачі нервових імпульсів по рефлекторних шляхах обумовлені фізіологічними властивостями нейронів і синапсів, що знаходяться в нервових центрах.

Нервовий центр рефлексу не завжди розташований в одному пункті нервової системи. Наприклад, харчової центр знаходиться в різних відділах нервової системи, включаючи великі півкулі. Одні й ті ж нейрони можуть брати участь у здійсненні різних рефлексів і, отже, входити до складу різних нервових центрів. Наприклад, нейрони, що іннервують мускулатуру мови, беруть участь у рефлексах смоктання, жування, ковтання, в рефлекторних рухах органів мови та ін У процесі ходьби беруть участь багато нейрони спинного мозку, що беруть участь і в різних рухах ніг, не пов’язаних з ходьбою, і т. д.

Тому нервовий центр – тимчасове функціональне об’єднання нейронів, що у виконанні даного рефлексу. Слід врахувати, що в здійсненні деяких рефлексів беруть участь нейрони, розташовані головним чином в певних пунктах нервової системи, наприклад в дихальному центрі довгастого мозку. Але нейрони, що беруть участь в регуляції дихання, розташовуються не тільки в довгастому мозку, але і в спинному мозку і великих півкулях головного мозку. Отже, основним є не анатомічне, а фізіологічне поняття центру як динамічного функціонального об’єднання нейронів, з яких головна роль належить сприймачем нейронам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття про нервовий центр