Рефлекторна регуляція людини

Питання 1. Що входить до складу центральної нервової системи, а що – до складу периферичної?

Центральна нервова система (ЦНС) – основна частина нервової системи тварин, що складається з нейронів і їх відростків; представлена ​​у безхребетних системою тісно пов’язаних між собою нервових вузлів (гангліїв), у хребетних тварин (включаючи людей) – спинним і головним мозком. У вищих тварин і людини нижчі і середні відділи ЦНС – спинний мозок, довгастий мозок, середній мозок, проміжний мозок і мозочок – регулюють діяльність окремих органів і систем високорозвиненого організму, здійснюють зв’язок і взаємодія між ними, забезпечують єдність організму і цілісність його діяльності. Вищий відділ ЦНС – кора великих півкуль головного мозку і найближчі підкіркові утворення – в основному регулює зв’язок і взаємини організму як єдиного цілого з навколишнім середовищем. ЦНС з’єднує з органами і кінцівками периферична нервова система.

Периферична нервова система функціонально і структурно поділяється на соматичну нервову систему і вегетативну нервову систему. Соматична нервова система відповідає за координацію рухів тіла, а також за отримання зовнішніх стимулів. Це система, яка регулює свідомо контрольовану діяльність. Вегетативна нервова система у свою чергу ділиться на симпатичну нервову систему, парасимпатичну нервову систему і ентеральну нервову систему. Симпатична нервова система відповідає за реагування на насувається небезпека або стрес і разом з іншими фізіологічними змінами відповідає за збільшення частоти пульсу і кров’яного тиску, а також при появі відчуття хвилювання сприяє підвищенню рівня адреналіну. Парасимпатична нервова система, навпаки, стає помітною, коли людина відпочиває і відчуває себе розслаблено, вона відповідає за такі речі як звуження зіниць, уповільнення серцебиття, розширення кровоносних судин і стимуляцію роботи травної та сечостатевої систем. Роль ентеральної нервової системи полягає в управлінні всіма аспектами травлення, від стравоходу до шлунка, тонкого кишечника і прямої кишки.

Питання 2. Що таке рефлекс?

РЕФЛЕКС – реакція організму на роздратування, здійснювана за участю нервової системи. З рефлексами пов’язані практично всі аспекти життєдіяльності організму. За способом утворення виділяють безумовні рефлекси, що передаються у спадок, і умовні рефлекси, що виникають в процесі індивідуального розвитку та відображають накопичення нових навичок. Умовні рефлекси формуються на основі безумовних за участю вищих відділів головного мозку, завдяки цьому організм змінює програму своїх дій залежно від внутрішніх або зовнішніх умов.

Рефлекси класифікують за біологічним значенням (захисні, харчові, статеві та ін.), Способу викликання (рефлекс розтягування і ін.), Характером відповідної реакції (згинальних, мігательний, блювотний та ін.), Виконавчому органу (колінний, ахилові, зіничний).

Питання 3. Що таке рефлекторна дуга?

Рефлекторна дуга – це ланцюг нейронів від периферичного рецептора через центральну нервову систему до периферичної ефектору. Елементами рефлекторної дуги є периферичний рецептор, аферентних шлях, один або більше вставних нейронів, еферентної шлях і ефектор.

Питання в кінці параграфа.

Питання 1. Що таке рефлекс і рефлекторна дуга? Наведіть приклад рефлекторної дуги.

Рефлексом називають відповідну реакцію організму на подразнення, здійснювану за участю центральної нервової системи.

Рефлекторної дугою називають ланцюжок нервових клітин, що беруть участь у здійсненні рефлексу. Рефлекторна дуга починається рецептором, що сприймає подразнення і перетворює їх у нервові імпульси. По чутливих нейронам нервові імпульси передаються в центральну нервову систему, де відбувається їх обробка та передача (у більшості випадків за участю вставних нейронів) на рухові нейрони, які проводять нервові імпульси до робочого органу.

Для прикладу розглянемо рефлекторну дугу конкретного рефлексу – відсмикування руки від гарячого предмета. При дотику до гарячого предмету високу температуру сприймають спеціальні рецептори. Вони передають сигнал по чутливих волокнах в спинний мозок, а звідти нервовий імпульс по руховим нейронам приходить до окремих м’язовим волокнам м’язів розгиначів, що викликає їх скорочення і відсмикування руки від гарячого предмета.

Питання 2. Як називаються вроджені рефлекси і рефлекси, набуті в процесі життя?

Вроджені рефлекси називаються безумовними, а рефлекси, набуті в процесі життя, – умовними.

Питання 3. Якими властивостями володіють рецептори?

Рецептори – це закінчення чутливих нервових волокон або спеціальні чутливі клітини, які перетворять роздратування в нервові імпульси.

Основні властивості рецепторів – висока чутливість і специфічність. Кожен тип рецептора налаштований на свій подразник. Наприклад, фоторецептори реагують на фотони світла, а хеморецептори – на дію хімічних речовин.

Питання 4. Яку функцію виконують вставні та виконавчі нейрони?

Вставні нейрони сприймають інформацію від чутливих та інших вставних нейронів, обробляють її і передають у відповідні відділи мозку і на виконавчі нейрони. Виконавчі нейрони проводять нервові імпульси від мозку до виконавчих органів.

Питання 5. Які властивості синапсів?

Синапси утворюються в місцях контактів аксона з клітинами, яким він передає інформацію. Синапси передають інформацію від аксона клітці хімічним шляхом за допомогою біологічно активних речовин.

Основна властивість синапсу – одностороння провідність. Інформація не може бути передана приймаючої кліткою назад аксону.

Питання 6. Поясніть дію прямих і зворотних зв’язків в нервовій системі.

За рефлекторної дузі до виконавчого органу від мозку по каналах прямого зв’язку надходять командні сигнали.

Від органу до мозку по каналах зворотного зв’язку повертається інформація про успішність їх виконання. Цей імпульс народжується в рецепторах, розташованих у виконавчих органах.

Наявність зворотного зв’язку дозволяє мозку відстежувати коректність виконання команд з центральної нервової системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Рефлекторна регуляція людини