Зони кори головного мозку

Зміст:

    Особливості кори головного мозку За що відповідає кора головного мозку Колодки кори головного мозку

Кора головного мозку людини – це поверхневий шар, який покриває півкуля головного мозку і переважно утворений вертикально нервовими, орієнтованими клітинами (так званими нейронами), а також їх відростками і еферентних (відцентровими), афферентними пучками (доцентровими) і нервовими волокнами.
Крім цього в основу складу кори крім цього, входять клітини, а також нейро-глії.

Дуже значною особливістю структури є горизонтальна щільна шаруватість, яка передусім обумовлена ​​всім впорядкованим розташуванням кожного тіла нервових клітин і волокон. Виділяють 6 основних шарів, які в основному відрізняються за власною ширині, загальної щільності його місцерозташування, розмірами і формою всіх складових зовнішніх нейронів.

Переважно, саме через вертикальної своєї орієнтації відростків, цих пучків всіх різних нервових волокон, також як і тіл нейронів, які мають вертикальну смугастість. А для повноцінної функціональної організації кори головного мозку людини і велике значення тут має колонкообразниє, вертикальне розташування абсолютно всіх внутрішніх нервових клітин на поверхні зони кори головного мозку.

Основним видом всіх основних нервових клітин, які входять до складу головної кори мозку вважаються спеціальні пірамідні клітини. Тіло даних клітин нагадує звичайний конус, з висоти якого починає відходити один довгий і товстий, апікальний дендрит. З заснування тіла даної пірамідної клітини також відходять аксон і менш довгі базальні дендрити, що прямує в повноцінне біла речовина, яке розташоване безпосередньо під корою головного мозку, або розгалужених у області кори.

Всі дендрити клітин піраміди, на собі несуть досить велика кількість шипиків, виростів, які беруть максимально активну участь у повноцінній формуванні синаптичних контактів при закінченні аферентних волокон, які приходять в кору головного мозку з інших підкіркових утворень і відділів кори. Аксони цих клітин здатні утворювати еферентні основні шляхи, які йдуть безпосередньо з К. Г. М. Розміри всіх пірамідних клітин можуть варіюватися від 5 і до 150 мк (150-це гігантські клітини імені Беца). Крім пірамідних нейронів К. Г. М. до складу входять деякі веретеноподібні і зірчасті типи інтернейронов, які беруть участь у прийомі поступаємих аферентних сигналів, а також формуванні міжнейронних функціональних зв’язків.

Кора головного мозку

Особливості кори головного мозку

Виходячи з різних даних філогенезу, кора головного мозку підрозділяється на давню (палеокортекс), стару (архікор-текс) і нову (неокортекс). У філогенезі К. Г. М. відбувається відносне повсюдне збільшення території нової поверхні кори при незначним зменшенням площі старої і давньою.

Функціонально, зони кори головного мозку ділять на 3 види: асоціативні, моторні і сенсорні. Крім цього, кора головного мозку також відповідає за відповідні області.

За що відповідає кора головного мозку

Крім цього, важливо відзначити, що вся кора головного мозку крім усього вищесказаного відповідає за всі відділи мозку. У складі зон кори головного мозку – це різноманітні за своєю будовою нейрони, серед яких зірчасті, малі і великі пірамідні, корзінчатие, веретеноподібні та інші. У функціональному співвідношенні всі основні нейрони поділяються на такі види:

Вставні нейрони (веретеноподібні, малі пірамідні та інші). Вставні нейрони мають і підрозділи і можуть бути як гальмівними, так і збудливими (малі і великі корзінчатие нейрони, нейрони, що мають кистеобразное нейрони і канделяброобразние аксони)
Аферентні (це так звані зірчасті клітини) – до яких надходять імпульси з усіх специфічних шляхів, а також виникають різноманітні специфічні відчуття. Саме ці клітини передають імпульси безпосередньо до еферентних і вставних нейронів. Групи полісенсорних нейронів відповідно отримують різні імпульси від зорових горбів асоціативних ядер
Еферентні нейрони (їх називають великими пірамідними клітинами) – імпульси від цих клітин йдуть на так звану периферію, де забезпечують певний рід діяльності
Нейрони, а також відростки на поверхні кори головного мозку також розташовані шістьма шарами. Нейрони, які виконують одні й ті ж рефлекторні функції, розташовані строго один вищий від другого. Таким чином, основною структурною одиницею поверхні кори головного мозку вважаються окремі колонки. І найбільш вираженою зв’язок між третім, четвертим і п’ятим етапом шарів К. Г. М.

Колодки кори головного мозку

Доказом наявності колонок в корі головного мозку також можна вважати наступні фактори:
При введенні різноманітних мікроелектродів в К. Г. М. строго перпендикулярно записується (реєструється) імпульс при повноцінної впливі аналогічної рефлекторної реакції. І при введенні електродів в строго горизонтальному напрямку то реєструються характерні імпульси для різноманітних рефлекторних реакцій. В основному, діаметр однієї колонки складає 500 мкм. Всі сусідні колонки щільно пов’язані у всьому функціональному відношенні, а також часто розташовані один з одним в тісних реципрокних взаєминах (одні – гальмують, інші – збуджують).

При дії подразників на відповідну реакцію також залучаються безліч колонок і відбувається досконалий синтез і аналіз подразнень – це принцип екранування.

Оскільки кора головного мозку зростає в периферії, тоді всі поверхневі шари кори головного мозку мають повне ставлення і до всіх сигнальним системам. Ці поверхневі шари складаються з дуже великої кількості нервових клітин (порядку 15 млрд) і разом з їх відростками, за допомогою яких і створюється можливість таких необмежених замикальних функцій, широких асоціацій – це складає сутність всієї діяльності сигнальної другої системи. Але при всьому цьому, друга с. с. функціонує з іншими системами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Зони кори головного мозку