Рефлекс, рефлекторна дуга

Рефлекс – це відповідна реакція організму на подразнення рецепторів, здійснювана за участю центральної нервової системи. Шлях, по якому проходить нервовий імпульс від подразнюючого рецептора до органу, що відповідає на це роздратування, називають рефлекторною дугою. Анатомічно рефлекторна дуга являє собою ланцюг нервових клітин, що забезпечує проведення нервових імпульсів від рецептора чутливого нейрона до ефекторного закінчення в робочому органі.

Кожен рецептор сприймає певні подразнення (механічні, світлові, звукові, хімічні, температурні і т. д.) і перетворює їх у нервові імпульси. Від рецептора нервові імпульси по шляху, який утворений дендритом, тілом і аксоном чутливого нейрона, передаються на вставні нейрони центральної нервової системи. Тут інформація обробляється і передається на рухові нейрони, які проводять нервові імпульси до робочих органів. Аксони еферентних (рухових або секреторних) нейронів, розташованих в центральній нервовій системі, утворюють руховий або секреторний шлях, по якому нервові імпульси йдуть до м’язів або до залоз і викликають рух або секрецію.

Таким чином, рефлекторна дуга складається з 5 ланок:

    Рецептор, що сприймає зовнішній (або внутрішній) вплив і у відповідь на нього утворює нервовий імпульс; Чутливий шлях, утворений чутливим нейроном, за яким нервовий імпульс досягає нервових центрів у центральній нервовій системі; Вставні нейрони, по яких нервовий імпульс направляється до еферентних нейронів (руховим або секреторним); Еферентний нейрон, по якому нервовий імпульс проводиться до робочого органу; Нервове закінчення – ефектор, що передає нервовий імпульс клітинам (волокнам) робочого органу (м’язу, залозі).

Рефлекторні дуги, в яких контактують між собою два нейрона – чутливий і руховий, а збудження проходить через один синапс, називають найпростішими, моносинаптичними. Рефлекторні дуги, що мають два і більше синаптичних перемикань, є полісинаптичними.

Однак рефлекторний акт не закінчується відповідною реакцією організму на подразнення. Під час відповідної реакції порушуються рецептори робочого органу і від них у центральну нервову систему надходить інформація про досягнутий результат. Кожен орган повідомляє про свій стан (скорочення м’язи, виділення секрету) нервовим центрам, які вносять поправки в дії нервової системи і робочих органів. Таким чином, рефлекс здійснюється не просто по рефлекторній дузі, а за рефлекторним кільцем (колом).

Рефлекс забезпечує тонке, точне і досконале урівноваження взаємовідносини організму з навколишнім середовищем, а також контроль і регуляцію функцій всередині організму. У цьому його біологічне значення.

Вся нервова діяльність складається з рефлексів різного ступеня складності. Деякі рефлекси дуже прості. Наприклад, відсмикування руки у відповідь на укол або опік шкіри, чхання при попаданні подразнюючих речовин в носову порожнину. Тут відповідна реакція зводиться до простого рухового акту, здійснюваному без участі свідомості. Деякі інші функції організму людини виконуються при дії складних рефлекторних дуг, в утворенні яких беруть участь деякі нейрони, в тому числі і нейрони головного мозку.

Для здійснення будь-якого рефлексу необхідна цілісність всіх ланок рефлекторної дуги. Порушення хоча б одного з них веде до зникнення рефлексу.

Нервовий імпульс у різних відділах рефлекторної дуги проходить з неоднаковою швидкістю. Повільніше він проходить в структурах центральної нервової системи, де відбувається передача імпульсів з одного нейрона на інший. Повільне проведення нервового імпульсу через синапс отримало назву синоптичної затримки. Слід також нагадати, що синапс передає нервовий імпульс тільки в одному напрямку – від пресинаптичної мембрани до постсинаптичної, від нерва до робочого органу. Таку властивість синапсу називають однобічною провідністю нервового імпульсу.

Затримка або навіть повне припинення проведення нервового імпульсу може статися у зв’язку з стомлюваністю нервових центрів. У той же час нервові волокна майже не втомлюються.

У центральній нервовій системі поряд з процесами збудження відбуваються процеси гальмування рефлексу. Процес гальмування пов’язаний з роботою гальмівних нейронів і гальмівних медіаторів. Гальмування обмежує збудження нейронів.

Узгоджена рефлекторна діяльність обумовлена взаємодією в центральній нервовій системі процесів збудження і гальмування. Збудження забезпечує реакцію організму у відповідь на подразнення. Гальмування обмежує або зменшує збудження нейронів. Взаємодією процесів збудження і гальмування пояснюються механізми координації рухів. Так, при скороченні групи м’язів-згиначів одночасно відбувається розслаблення м’язів-розгиначів. Отже, при порушенні групи нейронів, що іннервують м’язи-згиначі, виникає гальмування в нервових клітинах, що інервують Інші м’язи-розгиначі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рефлекс, рефлекторна дуга