Периферичний руховий нейрон

Периферичний руховий нейрон представлений мотонейронами передніх рогів спинного мозку і рухових ядер черепних нервів, а також їх аксонами, що досягають м’язи-виконавця через передні корінці, спинномозкові нерви, сплетення, периферичні або черепні нерви. Альфа-мотонейрони іннервують скоротливі (екстрафузальних) м’язові волокна. Великі а-мотонейрони передають збудливий трофічний нервовий імпульс на швидко скорочуються (фазіческіе) м’язові волокна, а малі а-мотонейрони – на повільно скорочуються (тонічні) м’язові волокна. Гамма-мотонейрони посилають нервовий імпульс на м’язові пропріорецептори – м’язові веретена, викликаючи скорочення внутріверетенних (інтрафузальних) м’язових волокон. Постійна імпульсація від γ-мотонейронів на м’язові веретена є необхідною умовою підтримки м’язового тонусу (див. Рис. 6 на кол. Вкл.).
Таким чином, периферичний руховий нейрон є еферентної частиною рефлекторних дуг спинномозкових рефлексів і виконує тонотропное і трофотропний функції. Центральний руховий нейрон, закінчуючись на α – і γ-мотонейронах, ініціює довільні рухи і регулює сегментарні мимовільні рухові акти. Патологія корково-м’язового шляху в межах центрального та периферичного рухових нейронів проявляється розладом довільних рухів. У той же час рухові розлади при ураженні центрального та периферичного рухових нейронів істотно розрізняються по клінічній симптоматиці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Периферичний руховий нейрон