Смакова сенсорна система

Смакова рецепторна система – це складна хеморецептивна система, що здійснює аналіз хімічних подразників, діючих на смакові рецепторні клітини.
Смак – це відчуття, що виникає в результаті впливу якої-небудь речовини на рецептори, розташовані на поверхні язика і в слизовій оболонці ротової порожнини. Біологічне значення смакової сенсорної системи полягає в апробації смакових якостей їжі, після чого формуються смакові відчуття, йде розпізнавання харчових речовин та їх диференціювання на їстівні і відкидаємо. Повноцінні уявлення про смакові якості їжі можливі тільки при спільній роботі смакової, зорової, нюхової і соматосенсорної систем. Зміни функції смакової сенсорної системи можуть говорити про серйозні порушення як в порожнині рота, так і в інших відділах організму.
Смакова сенсорна система складається з трьох відділів.
1. Периферичний (рецепторний) відділ представлений смаковими рецепторами, які зібрані у смакові нирки, або цибулини. Вони розташовуються на мові, задній стінці глотки, м’якому небі, надгортаннике і мигдалинах. Найбільша кількість смакових рецепторів розташоване на язиці. Він покритий слизовою оболонкою, складки якої утворюють опуклості, або смакові сосочки. Сосочки мають різну форму і розташування. Грибоподібний сосочки знаходяться на кінчику язика, желобовідних – на корені язика, листоподібні – на бічних поверхнях язика. У кожному сосочку міститься комплекс смакових рецепторів, або цибулин. Кожна смакова цибулина містить від двох до шести рецепторних клітин. Дані клітини перетворять хімічну енергію харчових продуктів в електричний нервовий імпульс.
2. Провідниковий відділ – нервовий шлях смакової чутливості. Від смакових рецепторів, розташованих в мові, аферентні нервові волокна прямують разом з волокнами від больової, температурної і тактильної чутливості язика в складі V, VII, IX, X пар черепно-мозкових нервів до тіла перших нейронів, розташованих у верхньому і нижньому чутливих гангліях, а також в колінчастому вузлі. Перший нейрон представлений біполярними нейронами. Їх периферичні відростки утворюють синапси з клітинами смакових цибулин, а центральні відростки направляються до тіл других нейронів. Тіла других нейронів розташовуються в довгастому мозку, в солітарна тракті – в одиночному пучку. Аксони цих нейронів після часткового перехрещення йдуть в заднє бокове вентральне ядро ​​таламуса, де розташоване тіло третього нейрона, проводить шляху смакової сенсорної системи. Центральні відростки цих нейронів направляються в кору великих півкуль в латеральну частину постцентральної звивини, де розташований корковий центр смаку.
3. Мозковий відділ розташований в латеральної частини постцентральної звивини.
Існують чотири основних смакових відчуття: солодке, солоне, гірке і кисле. Кожне з них виникає при подразненні певного типу смакових рецепторів язика. Кінчик мови найбільш чутливий до солодкого, середня частина – до кислого, корінь язика – до гіркого, край – до солоного і кислого, проте зазвичай смакові відчуття змішані, так як подразники відрізняються складним складом і об’єднують кілька смакових якостей.
Пороги смакового відчуття різних якостей залежать від концентрації речовини. Найбільш низькі пороги концентрації речовини, що реєструються для гіркого смаку, для цукрів – вище, пороги виявлення кислого і солоного близькі до порогів смакового відчуття цукрів.
Інтенсивність смакового відчуття залежить від концентрації діючих на рецептори речовин. При тривалій дії подразника на смакові рецептори інтенсивність відчуття знижується, а поріг підвищується. Таким способом відбувається адаптація.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Смакова сенсорна система