Класифікація рекламних текстів

Здійснення класифікації рекламних текстів реально відповідно до низки критеріїв.

Один із критеріїв – ставлення до реклами. Згідно даним критерієм рекламні тексти підрозділяються на прямі і непрямі. Прямі рекламні тексти мають пряме відношення до реклами, тобто пряма пропозиція купити товар саме у цій компанії. До них відносять рекламні листівки, рекламні буклети, головні сторінки сайту, рекламні ролики, рекламні повідомлення в друкованих ЗМІ, рекламні звернення, надіслані поштою тощо

Непрямі рекламні тексти містять непряму рекламу. Тобто вони не пропонують придбати товар або послугу безпосередньо саме у цій організації. Вони виставляють свою організацію і свої товари в такому світлі, щоб у споживачів з’явилося бажання дізнатися побільше про цю компанію і товар і (або) придбати її продукт (послугу). До непрямих рекламних текстів відносяться історії компаній, наукові або популярні статті, прес-релізи. Вважається, що непрямі рекламні тексти мають великий потенціал впливовості на цільову аудиторію.

Ще один критерій – споживачі (цільова аудиторія). З цієї точки зору рекламні тексти підрозділяються на тексти, адресовані конкретним споживачам. Ними можуть бути жінки, чоловіки і діти. Або це багатодітні сім’ї. Або це інтелігенція або люди, що відносяться до робітничого класу.

Існує цілий ряд класифікацій споживачів, і для кожного з цих класів потрібно написання такого рекламного тексту, який найбільше для нього підходить.

Рекламні тексти класифікуються за стилем викладу. Вони можуть бути викладені в серйозному стилі, в віршованому стилі, в креативному стилі, в гумористичному, строгому, довільному і т. д. Слід зазначити, що змішання стилів в копірайтингу, на відміну від деяких інших видів текстів, у багатьох випадках допускається і навіть вітається, оскільки при змішуванні стилів нерідко досягається ефект контрасту, що привертає до тексту увагу, робить його більш живим і забезпечує його краще запам’ятовування.

Згідно з критерієм довжини рекламного тексту розрізняють довгі рекламні тексти (понад 2 тисячі друкованих знаків без пробілів), рекламні тексти середньої довжини (від 1000 до 2000 друкованих знаків без пробілів) і короткі (менше 1000 друкованих знаків).

Відповідно до носіями реклами рекламні тексти діляться на тексти в друкованих ЗМІ; тексти на поліграфічних носіях (тексти-листівки, листівки, буклети, листівки); тексти в Інтернеті (контенти сайтів, електронні листи, розсилки); тексти для радіо і телебачення (рекламні ролики).

За критерієм унікальності (поняття унікальності наведені в розділі “Рерайтінг”) розрізняють рекламні тексти низького рівня унікальності (до 75 відсотків), середнього (від 75 відсотків до 96 відсотків) і високого – понад 96 відсотків).

Види рекламних текстів розрізняються і за критерієм їх складності. Бувають складні рекламні тексти, рекламні тексти середньої складності, рекламні тексти складності відносно малою. До складних рекламних текстів відносять тексти професійні та наукові. Тексти середньої складності – це тексти, що рекламують дорогі споживчі товари. І щодо нескладні тексти – тексти, які рекламують споживчі товари недорогі і престижні. Хоча це досить відносне розподіл. Для фахівця в якійсь професійній технічній галузі написати складний з точки зору далекого від цієї області людини текст легше, ніж, скажімо, текст про переваги туалетного паперу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Класифікація рекламних текстів