Поняття рекламного тексту

Щоб розібратися в суті рекламного тексту, слід зрозуміти, що текст взагалі не є просто довільним набором слів. Його призначення полягає в донесенні до людей якоїсь інформації. Те, яка інформація закладена в тексті, залежить від конкретної мети автора тексту. Якщо мова йде про мету просування товарів / послуг на ринку, то метою тексту є рекламування.

Рекламні тексти – ті, які створюються зусиллями копірайтерів. Вони націлені на конкретні аудиторії. І вони пов’язані з комерційною діяльністю і продажами товарів / послуг.

При складанні рекламних текстів слід орієнтуватися на концепцію їх замовників. Доцільно також звертати увагу на структуру і специфіку того засоби масової інформації, через який передбачається досягнення рекламним текстом певної цільової аудиторії. Наприклад, текст, адресований інженерам, буде відрізнятися від тексту, адресованого людям робочих спеціальностей.

Рекламного тексту слід відрізнятися грамотністю, оригінальністю і переконливістю. У той же час йому не бажано бути нав’язливим і повчають (хоча повчальним він може бути цілком). Йому не варто бути надмірно дратівливим. Хоча провокування деякого (легкого) роздратування в ряді випадків і не завадить, оскільки викликає невелике роздратування рекламний текст швидше запам’ятовується.

При створенні рекламних текстів потрібно прагнути до забезпечення їх інформативності, привабливості (текст повинен викликати непідробний інтерес). Йому не завжди потрібно бути високохудожнім (хоча і така можливість не виключається). Але для нього надзвичайно важливо бути в змозі сприяти пізнанню конкретної компанії споживачами (цільовою аудиторією), а також її продукції / послуг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Поняття рекламного тексту