Дохід нетто: визначення

Нетто-дохід – це чистий дохід організації, тобто грошова сума, яка виходить після вирахування витрат з виручки.

Поняття поширюється виключно на дивіденди від обороту акцій і інших паперів. Під витратами мається на увазі відрахування податків. Нетто-дохід підлягає декларуванню при зверненні значної кількості цінних паперів, проте дані, зазначені офіційно і фактичні можуть відрізнятися. Наприклад, якщо для власника цінних паперів з певних причин знижена ставка прибуткового податку, то реальний дохід нетто буде вище зазначеного в офіційній заяві. Тут з’являється й інша ситуація: чим вище ставка податку, тим менше фактичний дохід нетто, проте в декларації він може завищуватися.

Нетто-оборот

Нетто-оборот – термін, що позначає більш широкий спектр економічних показників. На основі нетто-обороту можна обчислити прибуток не тільки від акцій, але і від реалізації товару. Цей термін означає дохід підприємства від основної ліцензованої діяльності після вирахування витрат, як податкових, так і пов’язаних з реалізацією продукції або утриманням нерухомого майна.

З виручки підприємства віднімаються деякі суми:

    Вартість процесу виробництва зі створення готового продукту за окремий часовий проміжок. Власна вартість продукції після доставки її до споживача (в цю категорію входять відрахування на зберігання і транспортування). Вартість інших послуг, наданих підприємством.

Таким чином, нетто-дохід – це чистий прибуток підприємства після перерахунку всіх витрат. Розраховується на основі брутто-доходу. Дозволяє розрахувати ефективність роботи підприємства і дозволяє оцінити реальний фінансовий стан компанії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дохід нетто: визначення